1η Τακτική Συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 1η Τακτική Συνεδρίαση, στις 31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) –ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ZOOM, σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί.

 1. Επικύρωση πρακτικού Νο 13/13-12-2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 • Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

       Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 • Έγκριση παράτασης σύμβασης του Εξωτερικού Συνεργάτη-Λογιστή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 • Έγκριση παράτασης  μίσθωσης ακινήτου στέγασης γραφείων Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 • Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στο Σύνδεσμο Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Πρέβεζας για την κάλυψη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που είναι δανειζόμενοι στο Επιμελητήριο Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 • Υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο πλαίσιο της ΚΥΑ 79752/31-12-2014 «Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του Γ.Ε.ΜΗ.» καθώς και στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.Δ. 496/1974.

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. – Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Νικόλαος Καραμάνης.

 • Υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο πλαίσιο της ΚΥΑ 78030/30-12-2014 περί επιμελητηριακών συνδρομών καθώς και στο πλαίσιο του Νόμου 4497/2017.

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. – Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Νικόλαος Καραμάνης.

 • Επικαιροποίηση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Ν.4497/2017 άρθρο 75 παρ.7 & 8).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 • Καθορισμός ετήσιων  συνδρομών  μελών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2022 στο πλαίσιο της ΚΥΑ 79752/31-12-2014.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης

 1. Ενημέρωση των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου για το υπ΄ αριθμό  Πρωτοκόλλου 17453  έγγραφο της ΕΤΑΔ Α.Ε. για τις  στεγαστικές ανάγκες του Επιμελητηρίου Πρέβεζας και έγκριση απαιτούμενων ενεργειών.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης

 1.  Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας του Επιμελητηρίου Πρέβεζας με το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και Ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας κ. Ιωάννης Αναγνωστάκης.

                                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος                     

                                                                                Ιωάννης Μπούρης

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας