4.500.000 € για τα Κ.Υ. του νομού Πρέβεζας

168 Κέντρα Υγείας της χώρας  προς ανακαίνιση, αναβάθµιση και βελτίωση 

Το πρόγραµµα έχει συνολικό προϋπολογισµό ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, που προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα έργα για κάθε ένα από τα 168 Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ προϋπολογίζονται στα 1-2 εκατ. ευρώ, µε εξαίρεση ορισµένα µεγάλα Κέντρα Υγείας, για τα οποία προϋπολογίζονται χρηµατικά ποσά από 3-9 εκατ. ευρώ.

Στην Ήπειρο τα Κέντρα Υγείας που θα αναβαθμιστούν είναι τα εξής:

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4.500.00 ΕΥΡΩ

Κ.Υ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 1.500.000 ΕΥΡΩ

Κ.Υ. ΠΑΡΓΑΣ             1.500.000 ΕΥΡΩ

Κ.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1.500.000 ΕΥΡΩ

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.000.000 ΕΥΡΩ

Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1.500.000 ΕΥΡΩ

Κ.Υ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1.500.000 ΕΥΡΩ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 3.000.000 ΕΥΡΩ

Κ.Υ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 1.500.000 ΕΥΡΩ

Κ.Υ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    1.500.000 ΕΥΡΩ

Το συνολικό χρηµατικό ποσό που θα διατεθεί για την ανακαίνιση, την αναβάθµιση και τη βελτίωση των κτιριακών υποδοµών και του επιπέδου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα 168 Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν έχουν τύχει τα τελευταία 25 χρόνια ουσιαστικής ανακαίνισης, ανέρχεται περίπου στα 295 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ έχουν κατασκευαστεί, στην πλειονότητά τους, τη δεκαετία του 1980, µε τα περισσότερα από αυτά να έχουν ωφέλιµη επιφάνεια 800-1.400 τ.µ. και να δοµούνται σε ένα ή δύο επίπεδα.

Η κτιριακή αναβάθµιση των 168 Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ θα πραγµατοποιηθεί µε:

Την εκτέλεση των αναγκαίων κατά περίπτωση εσωτερικών διαρρυθµίσεων.
Την αντικατάσταση πεπαλαιωµένου εξοπλισµού
Τη δηµιουργία χωρικών διατάξεων.
Την εγκατάσταση εξοπλισµού ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ).
Την αποκατάσταση των φθορών.
Την αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου.

Η ενεργειακή αναβάθµιση των 168 Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ θα πραγµατοποιηθεί µε:

Τη θερµοµόνωση του κελύφους τους, µέσω της κατασκευής εξωτερικής µόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωµάτων και της ανακατασκευής και θερµοµόνωσης των στεγών και των δωµάτων.
Την κατά περίπτωση αντικατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Την ανακατασκευή των ηλεκτροµηχανολογικών δικτύων.

Στις παρεµβάσεις περιλαµβάνεται επίσης:
Η δηµιουργία ιατρείων για τη διαχείριση των χρόνιων νοσηµάτων στα περισσότερα από τα εν λόγω 168 Κέντρα Υγείας.

Το έργο που θα αναβαθµίσει τις κτιριακές υποδοµές και θα ενισχύσει το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα 168 Κέντρα Υγείας αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2025.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας