61 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 9.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 01-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού  € 106.000,00με ΦΠΑ.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός από φερτά υλικά περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αρίλλας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων – Β’ Φάση», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αποκατάστασης ευρύτερης περιοχής Μπαλντούμας μετά την αρχική διάνοιξη από Χ.Θ 25+000 έως Χ.Θ 27+700 της παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 136.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 14. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β’ Φάση», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή της Εγνατίας οδού», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων Ζίτσας και Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζίτσας», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις-διαβρώσεις-κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 31-12-2022.
 19. .
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 06-12-2022.
 21. Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου «Αναβάθμιση εγγειοβελτιωτικών έργων ΤΟΕΒ Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα – Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Δεσποτικό – Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστας-Μπαλντούμας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-05-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-03-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο, Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού κέντρου», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Πλατανούσας – όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2023.
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου Σεβαστής Δ. Ράπτη, μέχρι την 31-12-2022.
 29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2022.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή και αποκατάσταση κατασκευών συγκέντρωσης και μεταφοράς νερού για κτηνοτροφική χρήση στην Αγία Μαρίνα (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την προστασία πρανών καθώς και αποκατάσταση περιοχής μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό δίκτυο Τύρια – Ζωτικό – Μπεστιά».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου», που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουλίου 2022.
 33. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
 34. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίησή του.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 36. Ματαίωση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του Έργου “ADRION 5 SENSESPLUS – BuildingtheADRIONBrandNameinTourism: IndulgingallFiveSensesPLUS”», προϋπολογισμού € 63.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2022ΕΠ31820001.
 37. Έγκριση του από 02-06-2022 Πρακτικού και του από 28-06-2022 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση του από 16-06-2022 Πρακτικού και του από 05-07-2022 Παραρτήματος αυτού της Επιτροπής Διαγωνισμού τηςανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την περιοδική καταβολή ποσού (εδαφονόμιο) για την σύσταση δικαιώματος επιφανείας, υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου, σε τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κλειδίου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση (παροχή υπηρεσιών)».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών και καθαρισμός χειμάρρου περιοχής Παλαιοκάτουνου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση του από 11-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε.Ο. Νεράιδας Σαγιάδας», προϋπολογισμού € 1.080.000,00 με ΦΠΑ.
 45. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, υπεύθυνης για το EPIRUSFILMOFFICE στην Αθήνα, στις 13 και 14 Ιουλίου 2022, για τη συμμετοχή της σε διήμερη συνάντηση εργασίας με θέμα «Υποστηρίζοντας τις Οπτικοακουστικές Παραγωγές στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του έργου “THEMATIC – THEMaticTourismfoundedInnovation Capacities” του Προγράμματος InterregV-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020, που υλοποιεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 46. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής ΦροσύνηςΣουλίου(παροχή υπηρεσιών)».
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Καραβοστασίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγική μονάδα περιοχής Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών)».
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας – Αγιά –Σύβοτα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 51. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Β’ στην Αρχαία Νικόπολη», προϋπολογισμού € 26.091,39 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 52. Έγκριση του Πρακτικού III/06-07-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων, ποσού 80.000,00 € με Φ.Π.Α. και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών, ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη και των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών τους  καθηκόντων», συνολικού  προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 54. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (επιστροφή παραβόλου).
 55. Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 7/2022 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2022».
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Τα τραγούδια της ζωής μας».
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας δρόμου στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας 2022».
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Ρεματιά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 61. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας