Ανοιχτή Επιστολή Στράτου Ιωάννου για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πρέβεζας

Προς:
1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
κ. Αλμπάνη Τριαντάφυλλο
2. Πρόεδρο Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής,
κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
Κοιν:
1. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κα Κεραμέως Νίκη
2. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Συρίγο Άγγελο
3. Σύγκλητο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
4. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
5. Μ.Μ.Ε.Σελ. 2


Επανειλημμένα προσπαθήσαμε ως Περιφέρεια, με ομόφωνες αποφάσεις, έχοντας πάντα συμμάχους τους φορείς και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, να σας πείσουμε, για το άκαιρο,
ατεκμηρίωτο και βλαπτικό για την εύρυθμή εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος αίτημα, μέρους των καθηγητών, για μεταφορά της έδρας του στα Ιωάννινα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κατά πλειοψηφία πρόταση των καθηγητών δεν συνδέεται, όπως έχει γραφτεί και υποστηριχθεί δημόσια, με ιδιοτελείς σκοπούς και την μη μόνιμη διαμονή και εγκατάστασή τους στην έδρα του τμήματος.
Σημειώνεται ότι υπήρξαν περί τα 40 Περιφερειακά Τμήματα Πανεπιστημίων με 10 εισακτέους κατηγορίας Γενικών Λυκείων, και όχι 40 που είχε το Τμήμα Λογιστικής, και σε κανένα άλλο δεν τέθηκε αντίστοιχο θέμα από τους διδάσκοντες. Αντ’ αυτού, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το διδακτικό προσωπικό των τμημάτων εντατικοποίησε τις προσπάθειές του για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του και τη ζήτηση του τμήματος.

Τα επιχειρήματα που σας εκθέσαμε, πριν την υιοθέτηση και από εσάς της πρότασης των καθηγητών για μεταφορά της έδρας, θα έπρεπε να μελετηθούν σε βάθος και από τα δικά σας
συλλογικά όργανα, και όχι να υιοθετηθούν με συνοπτικές διαδικασίες και μεροληπτικές και μη πλήρεις επιστημονικά εισηγήσεις «βλ. Έκθεση μη Βιωσιμότητάς».
Η προσέγγιση της χωροταξικής «υποδοχής» και κάλυψης των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας των φοιτητών, που προτείνονται στην εν λόγω μελέτη για τη μεταφορά του Τμήματος στα Ιωάννινα, αντιμετωπίζουν με προχειρότητα ένα τόσο σοβαρό εκπαιδευτικό ζήτημα.

Σε καμία περίπτωση ο σχεδιασμός μεταφοράς του Τμήματος δεν καλύπτει, βραχυπρόθεσμα αλλά ούτε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος και σε καμία περίπτωση δεν ενισχύει την αλληλεπίδραση και την διεπιστημονικότητα μεταξύ των 2 τμημάτων της Σχολής. Προβλέπει, μεταξύ άλλων άστοχων προτάσεων, την κατάτμηση της διδασκαλίας και των φοιτητών του ίδιου του τμήματος σε (5) πέντε διαφορετικές τοποθεσίες (εντός και εκτός της πανεπιστημιούπολής και του πρώην ΤΕΙ) και σε αποστάσεις μεγαλύτερες συνολικά των 5 χιλ.. Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, με το οποίο επιδιώκονται όπως υποστηρίζεται μέσω της μετακίνησης «άμεσες συνέργειες»,φιλοξενείται από ιδρύσεως του στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και χρησιμοποιεί, λόγω ελλείψεων υποδομών, αίθουσες σε άλλες τοποθεσίες/εγκαταστάσεις. Πάγια θέση μας είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών να μεταφερθεί στην Πρέβεζα για την επίτευξη άμεσων συνεργειών και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Στην ουσία με την απόφασή σας ζητήσατε να εγκαταλειφθούν οι σύγχρονες, επαρκείς να στεγάσουν δυο, ίσως και τρία οικονομικά τμήματα, υποδομές του Τμήματος, στην Πρέβεζα,
αξίας τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ, και να μεταφερθεί το τμήμα στα Ιωάννινα, όπουΣελ. 3 καταγράφεται επίσημα η έλλειψη καταλλήλων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (βλ. έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 2019). Προτείνετε να χρηματοδοτηθεί από δημόσιο χρήμα (ή και δανεισμό) ένα νέο κτίριο, τουλάχιστον ισόποσου κόστους κατασκευής, το οποίο με τις
υφιστάμενες δημοσιονομικές και κατασκευαστικές συνθήκες προσδιορίζεται να ολοκληρωθεί σε βάθος εικοσαετίας. Επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο συγκρότημα στην Πρέβεζα, σε περίπτωση που η χρήση του δεν είναι σύμφωνη με τον σκοπό της δωρεάς (ΑΕΙ), περιέρχεται αυτοδίκαια στον Δήμο Πρέβεζας.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την θέση των συλλόγων των διοικητικών υπαλλήλων καθώς και των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του τμήματος και του πανεπιστημίου, οι οποίοι με σχετικές αποφάσεις τους απορρίπτουν τεκμηριωμένα και ομόφωνα την πρόταση μετακίνησης του Τμήματος.Έχετε διατυπώσει δημόσια τη θέση ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελεί στρατηγικό σχεδιασμό του πανεπιστήμιου, μαζί με ένα ακόμα τμήμα Διοίκησης.

Επειδή όπως προανέφερα το θέμα της παραμονής και της ενίσχυσης της πανεπιστημιούπολης της Πρέβεζας είναι πολύ σημαντικό για την πολιτιστική και πνευματική ζωή καθώς και την ισόρροπη ανάπτυξή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου, θα ήθελα να θέσω δημόσια στον Πρόεδρο του τμήματος και σε εσάς ορισμένα ερωτήματα, στα οποία παρακαλείσθε να απαντήσετε:

 Σας ερωτώ κύριε Σωτηρόπουλε και κύριε Αλμπάνη, ενόψει της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού εισαγωγής στα ΑΕΙ, τι σχεδιασμό και τι ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα για την προβολή των πλεονεκτημάτων του τμήματος και την ενίσχυση της ζήτησης του; Τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον;

 Κύριε Σωτηρόπουλε & κύριε Αλμπάνη έχετε στείλει ενημερωτικό υλικό σε συμβούλους σπουδών, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενημερώσουν με τη σειρά τους στους μαθητές για τις προοπτικές του τμήματος;

 Κύριε Σωτηρόπουλε & κύριε Αλμπάνη τι ενέργειες έχετε κάνει για τη ολοκλήρωση της στέγης και των προβλεπόμενων διαδικασιών για την μεταφορά και λειτουργία από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος του εστιατορίου εντός του κεντρικού συγκροτήματος; Τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε;

 Κύριε Σωτηρόπουλε & κύριε Αλμπάνη τι ενέργειες έχετε κάνει, ώστε να διαμένουν στην Πρέβεζα οι διδάσκοντες καθηγητές, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος; Για ποιό λόγο δεν τηρούνταν ο νόμος όλα αυτά τα χρόνια, προοικονομώντας αυτήν την δυσμενή εξέλιξη για το τμήμα;Σελ. 4

 Κύριε Σωτηρόπουλε & κύριε Αλμπάνη, αφού δεν ανανεώθηκε από το πανεπιστήμιο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την επιδότησης της φοιτητικής στέγης στην Πρέβεζα (2021), τί ενέργειες θα κάνετε ώστε να βρεθούν λύσεις για τη φοιτητική στέγη, βραχυπρόθεσμα με μίσθωση δωματίων για την στέγαση οικονομικά αδύναμων φοιτητών (στην μορφή που γίνεται και στα Γιάννενα) και μακροπρόσθεσμα με κατασκευή εστίας όπως προβλέπεται και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;

Κλείνοντας, μετά και την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να παραμείνει το τμήμα στην Πρέβεζα, σας καλώ να σεβαστείτε την επιθυμία ολόκληρης της κοινωνία της Πρέβεζας και να λειτουργήσετε υπέρ του τμήματος. Πρέπει να προβείτε σε ενέργειες και να κάνετε όλα αυτά που αναφέραμε, αλλά και ακόμη περισσότερα προκειμένου να μην κατηγορηθείτε για απραξία όσον αφορά την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του Τμήματος, η οποία θα αποφέρει μοιραία τη μείωση του ενδιαφέροντος για το Τμήμα.

Το αυτοδιοίκητο στην ανώτατη εκπαίδευση, που επικαλείστε συχνά, είναι σεβαστό αλλά πρέπει να λειτουργεί υπέρ των φοιτητών, της γνώσης και της κοινωνίας που το χρηματοδοτεί με το υστέρημα της. Δεν θα πρέπει δε σε καμία περίπτωση να αποτελεί πρόσχημα για τη μη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης σε συζητήσεις των οργάνων του τμήματος για ενημέρωση και ανταλλαγή επιχειρημάτων σε τόσο σημαντικά για την κοινωνία ζητήματα (σας ζητήθηκε επανειλημμένα χωρίς αποτέλεσμα).

Τέλος, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τόσο εμάς ως Περιφέρεια, όσο και όλους τους φορείς πως μπορούμε να βοηθήσουμε, σε όλα τα παραπάνω και όχι μόνο, ώστε να επιτύχουμε
τον κοινό μας, ελπίζω, στόχο που δεν είναι άλλος από το να έχουμε στο Τμήμα τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας