Απάντηση σε δημοσιεύματα που αφορούν στη λειτουργία του Κοιμητηρίου Πρέβεζας

Ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για το κοιμητήριο

Τις προηγούμενες μέρες εμφανίστηκαν δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο της πόλης τα οποία αναφέρονταν στον τρόπο λειτουργίας του κοιμητηρίου της Πρέβεζας. Για τον λόγο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε ότι από το φθινόπωρο του 2019 δεν υπάρχει πλέον μόνιμος εργαζόμενος κοιμητηρίου. Κατόπιν τούτου ο Δήμος προχώρησε σε ανάθεση της εργασίας ταφής των νεκρών σε εξωτερικό συνεργάτη.

Έτσι, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος απέναντι στον Δήμο είναι ο εργολάβος στον οποίο γίνεται η ανάθεση και οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται και αφορά τις ταφές  επιλύεται από τον εργολάβο και από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και όχι από τους εργάτες που αυτός χρησιμοποιεί.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει περιέλθει έγγραφη καταγγελία στην υπηρεσία μας που να  αφορά το θέμα, παρ’ όλα αυτά ο Δήμος μεριμνά για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρονται στα δημοσιεύματα.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας