Χρ. Γκόκας: Να διατηρηθεί η ονομασία «τσίπουρο» και «τσικουδιά»

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν τροπολογία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» με την οποία πρότειναν τη διατήρηση της παραδοσιακής ονομασίας «τσίπουρο» και «τσικουδιάς» για τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς.

Συγκεκριμένα τονίζουν ότι με τη διήμερη απόσταξη τσίπουρου και τσικουδιάς ασχολούνται περίπου 380.000 αγροτικά νοικοκυριά στη χώρα μας για να συμπληρώσουν τα εισοδήματά τους και το προϊόν έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού με αυτή την ονομασία. Κατά την υπερεκατονταετή αυτή παραδοσιακή διαδικασία, παράγονται αποστάγματα εξαιρετικής ποιότητας από τοπικές πρώτες ύλες, των ίδιων των παραγωγών, ενώ η ονομασία του τσίπουρου και της τσικουδιάς και η ταύτισή τους στη συνείδηση των καταναλωτών με την Ελλάδα και τις αγροτικές της περιοχές, οφείλονται στους ίδιους τους διήμερους αποσταγματοποιούς.

Επίσης τονίζουν ότι η Κυβέρνηση με απαράδεκτο τρόπο αφαιρεί το δικαίωμα από τους μικρούς αποσταγματοποιούς να αποκαλούν το προϊόν τους «τσίπουρο» και «τσικουδιά», σύμφωνα με το άρθρο 27 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου.

Γι’ αυτό το λόγο, ο κ. Γκόκας και άλλοι συνάδελφοί του Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ζητούν να διατηρηθεί με κάθε τρόπο η παραδοσιακή αυτή ονομασία. Ενώ η διάκριση των αποσταγμάτων των διήμερων αποσταγματοποιών από τα αποστάγματα των συστηματικών αποσταγματοποιών, μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλες προσθήκες, χωρίς την αφαίρεση της ονομασίας που συνοδεύει τα προϊόντα «τσίπουρο» και «τσικουδιά» για δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας