Δημοτική φορολογία και ανταποδοτικότητα

Με την ορολογία “Δημοτική Φορολογία” εννοούμε μία σειρά φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών κυρίως ανταποδοτικού χαρακτήρα (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικός Φόρος κ.τ.λ.) η επιβολή των οποίων είναι εκ του Νόμου υποχρεωτική και εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχεδόν όλη η δημοτική φορολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ακίνητη περιουσία.

Η δημοτική φορολογία και κυρίως τα δημοτικά τέλη προορίζονται για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, των υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας που συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και κάθε άλλης παρεχόμενης υπηρεσίας του Δήμου που είναι συναφής με αυτές.

Ο Συνήγορος Του Πολίτη σχετικά με την δημοτική φορολογία αναφέρει, ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι απαρχαιωμένο, ασταθές, προβληματικό, διάτρητο και τελικά πρόσφορο για την δημιουργία κακοδιοίκησης, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα χρηματικά ποσά που πληρώνουμε δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα αλλά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί συμπεριλαμβάνονται στον λογαριασμό του ρεύματος και πολλές φορές δεν καταλήγουν για τους σκοπούς που ο Νόμος ορίζει.

Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην καθημερινότητα μας:

 • Χώροι πρασίνου λιγοστοί και όχι σε καλή κατάσταση.
 • Δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια.
 • Πεζοδρόμια με πολλά προβλήματα.
 • Εκατοντάδες λάμπες είναι καμμένες και πάρα πολλά φωτιστικά σώματα χαλασμένα.
 • Χώροι που προορίζονται για πλατείες και παιδικές χαρές αδιαμόρφωτοι.
 • Διαβάσεις πεζών ελάχιστες με ιδιαίτερα προβλήματα στους οδικούς κόμβους.
 • Ράμπες και υποδομές για μετακίνηση ατόμων ΑΜΕΑ λιγοστές.
 • Ποδηλατόδρομοι λιγοστοί και αυτοί που υπάρχουν έχουν μετατραπεί σε parking αυτοκινήτων.
 • Η εξυπηρέτηση των πολιτών προβληματική.
 • Πολλοί κοινόχρηστοι χώροι καλυμμένοι με άναρχη βλάστηση.
 • Δρόμοι χωρίς άσφαλτο.

Οπότε ποια ανταποδοτικότητα υπάρχει και ποια βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών;

Ο Δήμος θα πρέπει επιτέλους με σεβασμό στην διαχείριση των χρημάτων των φορολογούμενων δημοτών να προχωρήσει άμεσα στον προγραμματισμό, την κατασκευή και επισκευή των υποδομών στους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους και να σταματήσει η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Επίσης θα πρέπει να υπάρξει και ενημέρωση για τα ποσά που ειπράττονται ετησίως από την δημοτική φορολογία και κυρίως από τα δημοτικά τέλη και που αυτά χρησιμοποιούνται.

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας