Διπλά συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού

Η 10η  ειδική  συνεδρίαση και η 11η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  θα διεξαχθούν  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας,  την  Τετάρτη  21  Σεπτεμβρίου  2022, με  ώρα  έναρξης  19:00 και 20:00 αντίστοιχα, με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη.

Στην  10η  ειδική  συνεδρίαση  μοναδικό θέμα συζήτησης η «Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2021  του  Δήμου  Ζηρού»

Ενώ στην 11η  τακτική  συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση σχεδίου  4ης  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 2. Αποδοχή ποσού  40.850,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2022.
 3. Έγκριση απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους
 4. Έγκριση απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους
 5. Έγκριση πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  της  Δούμου  Μαρίας  του  Γεωργίου,  φοιτήτριας  του  τμήματος  Τεχνολόγων  Γεωπόνων  της  Σχολής  Τεχνολογίας  Γεωπονίας  και  Τεχνολογίας  Τροφίμων  και  Διατροφής  ΤΕΙ  Ηπείρου.
 6. Έγκριση  απευθείας  εκμίσθωσης  δημοτικού  ακινήτου  (τμήμα  του  πρώην  Γυμνασίου  Παναγιάς)  στον  Αγροτικό  Γυναικείο  Συνεταιρισμό  Παναγιάς  για  τις  ανάγκες  στέγασης  του  Συνεταιρισμού.
 7. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
 8. Αποδοχή ποσού  140.000,00 €  από  το  Πράσινο  Ταμείο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  2021», του  άξονα  προτεραιότητας  2  «Αστική  Αναζωογόνηση  και  Λοιπές  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου»  για  το  έργο  με  τίτλο : «Βελτίωση  κοινοχρήστων  χώρων  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού»,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  και  εγγραφή  του  έργου  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 9. Ειδική αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
 10. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο : «Προμήθεια  απορριμματοφόρων  οχημάτων,  μηχανημάτων  έργου  και  συνοδευτικού  εξοπλισμού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  120.000,00 €.
 11. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο : «Σχέδια  Αστικής  Προσβασιμότητας  (Σ. Α. Π.)»,  συνολικού  προϋπολογισμού 37.200,00 €.
 12. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Διαμορφώσεις  χώρων – αναπλάσεις  στο  Δήμο  Ζηρού»,  συνολικού  προϋπολογισμού 50.000,00 €,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  σχετική  προγραμματική  σύμβαση  του  Δήμου  Ζηρού  με  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας  Περιφέρειας  Ηπείρου.
 13. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  βατότητας – κατασκευή  τεχνικών – σήμανση  και  ασφάλεια  οδικών  τμημάτων  στο  Δήμο  Ζηρού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  133.750,00 €,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  σχετική  προγραμματική  σύμβαση  του  Δήμου  Ζηρού  με  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας  Περιφέρειας  Ηπείρου.
 14. Καθορισμός εργασιών  των  έργων  που  θα  εκτελεστούν  με  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  Περιφέρειας  Ηπείρου.

Οι  συνεδριάσεις  θα  μεταδοθούν  ζωντανά  στο  κανάλι  του  Δήμου  στο  YouTube,  στο  σύνδεσμο : https://www.youtube.com/channel/UCucx-eW2oLLCBo065FZa04w

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας