Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού

Η 4η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  23  Μαρτίου  2022, με ώρα έναρξης 19 : 00΄,  με  φυσική  παρουσία    και  με  τηλεδιάσκεψη με μοναδικό θέμα την :

«Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  του  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2022  και  του  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  (πίνακα  στοχοθεσίας)  του  Δήμου  Ζηρού  για  το  οικονομικό  έτος  2022».

Την ίδια μέρα στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η 5η τακτική συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :        

  1. Διατύπωση γνώμης  στο  πλαίσιο  δημόσιας  διαβούλευσης,  επί  του  περιεχομένου  του  φακέλου  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου  «Φωτοβολταϊκός  Σταθμός  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας,  με  ονομασία  ‘’Κάτω  Βλάχα‘’,  συνολικής  ισχύος  40  MW,  στη  θέση  ‘’Κάτω  Βλάχα‘’  και  των  συνοδών  του  έργων,  στις  Δ.Ε. Κρανέας  και  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού,  Π.Ε.  Πρέβεζας,  Περιφέρειας  Ηπείρου».
  2. Αποδοχή ποσού  420,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2022. 
  3. Αποδοχή ποσού  210,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  (κατά  προτεραιότητα  προς  κάλυψη  δαπανών  θέρμανσης).
  4. Έγκριση παραχώρησης  κατά  χρήση  του  κτιρίου  με  αριθμό  25,  το  οποίο  βρίσκεται  στην  Παιδόπολη  Δήμου  Ζηρού,  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Ζηρού,  για  την  λειτουργία    Κέντρου  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  και  Ατόμων  με  Αναπηρία  (Κ.Δ.Α.Π.  Α.ΜΕ.Α).
  5. Έγκριση πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  της  Μπαρτζώκα  Θεοδοσίας  του  Βασιλείου,  φοιτήτριας  του  τμήματος  Τεχνολόγων  Γεωπόνων  της  Σχολής  Τεχνολογίας  Γεωπονίας  και  Τεχνολογίας  Τροφίμων  και  Διατροφής  ΤΕΙ  Ηπείρου.
  6. Ανάκληση των  αριθ.  59/2012,  60/2013,  128/2015  και  202/2015  προηγούμενων  αποφάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα  ανταλλαγή  δημοτικών  εκτάσεων  με  εκτάσεις  ιδιοκτησίας  Μαλάκου  Ευαγγέλου,  στην  Κοινότητα  Κερασώνος  Δήμου  Ζηρού. 
  7. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων. 
  8. Εξέταση αιτήματος  του  Ντάκουλα  Σπυρίδων  του  Μιλτιάδη  για  μερική  τροποποίηση  εγκεκριμένου  σχεδίου  του  οικισμού  Ρωμιάς,  Κοινότητας  Ρωμιάς  Δήμου  Ζηρού.
  9. Καθορισμός εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους 
  10. Τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας