Έγγραφο κόλαφος για τη Δημοτική Αρχή Ζηρού, κάνει λόγο για παράνομες αναθέσεις

Δελτίο Τύπου του κ. Βασίλειου Κώνστα, Ανεξάρτητου Δημοτικού Σύμβουλου Δήμου  Ζηρού
▪️Με ένα έγγραφο κόλαφο για τη Δημοτική Αρχή Ζηρού, ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Γεωργαλής Γεώργιος, αναδεικνύει το μέγα θέμα με τις απ’ευθείας αναθέσεις πολλές από τις οποίες τις χαρακτηρίζει παράνομες και από τις οποίες υπολογίζει ότι θα επέλθει μεγάλη ζημιά για τον Δήμο Ζηρού και το Ελληνικό Δημόσιο.
▪️Αξίζει να διαβάσετε το εν λόγω έγγραφο, τα κυριότερα σημεία του οποίου είναι τα παρακάτω:
1️⃣ Ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού είχε ενημερώσει εγκαίρως τον Δήμαρχο για αναθέσεις υπηρεσιών και προμήθειες μη σύννομες, που γίνονταν με απλές υπογραφές και παρότι είχε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την πλευρά του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής.
2️⃣ Σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που αφορά συγκεκριμένη ανάθεση, γίνεται αναφορά σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία είναι ανύπαρκτη και δεν υφίσταται !!!
3️⃣ Προμηθευτές και διάφοροι άλλοι στους οποίους έχουν δοθεί με απ’ευθείας αναθέσεις από την Δημοτική Αρχή, υπηρεσίες, έργα ή προμήθειες, έχουν προχωρήσει μετά από δικαστικές αποφάσεις σε κατάσχεση λογαριασμών του Δήμου και παρόλα αυτά ο Δήμαρχος Ζηρού συνεχίζει να τους αναθέτει απευθείας νέα έργα, νέες προμήθειες και νέες υπηρεσίες σαν να μην συμβαίνει τίποτα !!!
4️⃣ Επιρρίπτει την ευθύνη στον Δήμαρχο Ζηρού γιατί ενώ γνωρίζει τις φήμες που κυκλοφορούν για οικονομικά ωφέλη ορισμένων αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου, ο κ. Καλαντζής δεν έχει πράξει απολύτως τίποτα για να διαλευκάνει την υπόθεση και να προστατεύσει το κύρος τους.
5️⃣ Ζητά να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή σε αγωγή αποζημίωσης εναντίον όσων έχουν προβεί σε προφορικές αναθέσεις και έχουν προσυπογράψει σε βάθος τουλάχιστον τριών ετών ή και μεγαλύτερο εαν αυτό κριθεί αναγκαίο.
6️⃣ Σε ενδεχόμενη άρνηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού να προχωρήσει σε αγωγή αποζημίωσης, ζητά να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού για να αποφασίσει αυτό σχετικά με τις απαραίτητες διαδικασίες για καταλογισμό στους υπεύθυνους της ζημιάς που έχει υποστεί ο Δήμος Ζηρού και το Ελληνικό Δημόσιο.
7️⃣ Το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων απαιτεί ορισμένες δεσμεύσεις, οι οποίες λόγω όλης αυτής της κατάστασης δεν μπορούν να τηρηθούν και γι αυτό η ζημιά στον Δήμο μας από αυτές τις μη σύννομες αναθέσεις αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των τερακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €).
▪️Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχω εκφράσει επανηλειμμένα τις έντονες επιφυλάξεις μου για τις απευθείας αναθέσεις και πάντα η Δημοτική Αρχή παρείχε προφορικές διαβεβαιώσεις ότι όλα γίνονται σύννομα.
▪️Επειδή όμως ο Δήμαρχος Ζηρού και η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή σε άλλα θέματα είχαν βρεθεί εκτεθειμένοι, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που είχαν δώσει, ζήτησα πρόσφατα να με ενημερώνουν για τα θέματα που έρχονται για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και να μου χορηγούν τα σχετικά έγγραφα, κάτι βεβαίως που δεν το έπραξαν ποτέ και η επιστολή του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών, μεταξύ των άλλων, αποκαλύπτει και τους λόγους αυτής της άρνησής τους.
▪️Τα όσα καταγγέλει ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών που είναι ο πλέον αρμόδιος για τα οικονομικά του Δήμου Ζηρού είναι πάρα πολύ σοβαρά και γι αυτό οφείλει η Δημοτική Αρχή, στα πλαίσια της διαφάνειας και της διαλεύκανσης της υπόθεσης, να προβεί άμεσα στην σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τα ανωτέρω καταγγελόμενα, με παρουσία του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
▪️Σε αυτή την συνεδρίαση, ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και των Δημοτών, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή Ζηρού οφείλουν να δώσουν πειστικές και επαρκείς εξηγήσεις για τα καταγγελόμενα και εξυπακούεται πως σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος η ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
▪️Γεγονός είναι πως στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2022, η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα και να το περάσει στα “ψιλά γράμματα” γι αυτό και ενώ έχουν περάσει πάνω από δύο εβδομάδες από την σύνταξη του εγγράφου δεν έχει προβεί ακόμη σε καμία ενέργεια.
▪️Η μέχρι τώρα άρνηση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Ζηρού να φέρει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ίσως συνιστά έμμεση παραδοχή των εις βάρος της καταγγελομμένων.
▪️Αυτό όμως που αρνείται αυτή να πράξει, οφείλουμε να το πράξουμε σύσσωμοι, όλοι εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου και εάν υπάρχουν.

  Κ ώ ν σ τ α ς      Β α σ ί λ ε ι ο ς

* Αντιστράτηγος  Πυρ/κού  Σώματος ε.α.
* Χημικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
* Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  
   Δήμου  Ζηρού

Διαβάστε επίσης

One Thought to “Έγγραφο κόλαφος για τη Δημοτική Αρχή Ζηρού, κάνει λόγο για παράνομες αναθέσεις”

  1. Δημήτρης

    Έπεσα από τα σύννεφα δεν το πιστεύω ότι γίνονται τέτοια πράγματα

Αφήστε το Σχόλιό σας