Έντονες αντιδράσεις για το υδροηλεκτρικό έργο στο “ΑΣΠΡΟΧΑΛΙΚΟ” του Δήμου Ζηρού

Γράφει ο Βασίλης Ιωάννου

Μετά τις σοβαρές αντιδράσεις που είδαμε να εκδηλώνονται για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΟΡΗ, τώρα στον ίδιο δήμο έχουμε παρόμοιες αντιδράσεις και ενστάσεις, που αφορούν την πρόταση κατασκευής και λειτουργίας υδροηλεκτρικού έργου στο ΛΟΥΡΟ ποταμό, στη θέση «ΑΣΠΡΟΧΑΛΙΚΟ» της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.

Συγκεκριμένα προτείνεται η κατασκευή «Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 2,13 MW, στη θέση Ασπροχάλικο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Ζηρού».

Το παράδοξο στην υπόθεση, ότι παρόμοια πρόταση είχε κατατεθεί και το 2009, όταν είχα την ευθύνη της Νομαρχίας, μικρότερης μάλιστα ισχύος (0,9 ΜW) και οι τότε γνωμοδοτήσεις επί της ΜΠΕ των φορέων (Κοινότητα, Δήμος, Νομαρχία) ήταν όλες αρνητικές και απ’ ότι θυμάμαι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Αρχαιολογία, Δ/νση Υδάτινων πόρων κλπ) είχαν θέσει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, που ουσιαστικά καθιστούσαν την επένδυση απαγορευτική.

Θεωρώ ότι οι λόγοι τους οποίους είχαμε τότε επικαλεστεί για να απορριφθεί η επένδυση, ισχύουν και σήμερα και μάλιστα στο ακέραιο.

Γι’ αυτό και θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένη την αντίδραση των κατοίκων του Αγίου Γεωργίου και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι μάλιστα εκφράζουν δικαιολογημένα έκπληξή και καχυποψία, για το γεγονός ότι μετά από 12 χρόνια επανέρχεται η ίδια επενδυτική πρόταση και μάλιστα υπερδιπλάσιας ισχύος.

“Τα σημαντικότερα επιχειρήματα κατά της επένδυσης”

Προκειμένου να αντικρούσουμε τις αιτιάσεις των επενδυτών, θα καταθέσω συνοπτικά τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη θέση αντενδείκνυται στην κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικού εργοστασίου.

1. Προβλέπεται η κατασκευή φράγματος , το οποίο θα απέχει μόλις 140m από το σπήλαιο του “Ασπροχάλικου”, το οποίο και αποτελεί μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της παλαιολιθικής περιόδου.

2. Το εργοστάσιο που θα κατασκευαστεί, θα απέχει λιγότερο από 500 από το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, αυτό το θαυμαστό έργο αρχαίας τεχνολογίας, που κατασκευάστηκε πριν 2000 περίπου χρόνια, και στο οποίο εκτελούνται σημαντικές εργασίες προστασίας και ανάδειξης του.

3. Οι εκτεταμένες εργασίες που προβλέπονται για την κατασκευή τάφρων (ανοιχτής και υπόγειας) μήκους περίπου 500 m και διαστάσεων 4,60m χ 3,60m, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να διαταράξουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής ή και να εκτρέψουν τις πηγές του Αγίου Γεωργίου. Μια τέτοια εξλελιξη θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, σε μια περίοδο μάλιστα που σχεδιάζεται, όπως έχω γράψει σχετικά, η κατασκευή ενός μεγάλου έργου για την υδροδότηση χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

4. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που επί σειρά ετών προκαλούν ζημιές και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους αγρότες της περιοχής. Η κατασκευή του φράγματος είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσει την υφιστάμενη κατάσταση.

5. Σε πολύ κοντινή απόσταση από το φράγμα, λειτουργεί από το 1975 οικογενειακή επιχείρηση «Ιχθυοτροφείο & Συσκευαστήριο πέστροφας», δυναμικότητας 60 τόνων, η οποία και θα βρίσκεται σε μόνιμο κίνδυνο για το ενδεχόμενο των πλημμυρών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και όχι μόνο, ήδη το ΤΣ της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, αλλά και ο ΤΟΕΒ Κερασώνα –Παναγιάς, με ομόφωνες αποφάσεις, γνωμοδότησαν αρνητικά επί της ΜΠΕ .

Προσωπικά θεωρώ ότι το ίδιο οφείλουν να πράξουν το επόμενο διάστημα τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού, όσο και η Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε ομόφωνα να απορριφθεί η συγκεκριμένη επένδυση, όπως έγινε και το 2009.

“Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για την περιοχή των πηγών”

Κλείνοντας θα επαναλάβω ότι η ευρύτερη περιοχή των πηγών του Αγίου Γεωργίου, έχει μια ιδιαίτερη αρχαιολογική, περιβαλλοντική, οικονομική, εκπαιδευτική και τουριστική αξία.

Γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος Ζηρού και η Περιφέρεια Ηπείρου οφείλουν να δρομολογήσουν:

1. Έργα προστασίας και ορθής διαχείρισης, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των υδάτινων συστημάτων των πηγών.

2. Δράσεις αισθητικής ανάπλασης, ανάδειξης και προβολής του σπάνιου αυτού οικοσυστήματος, με την απαράμιλλη ομορφιά.

3. Ένα Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο, που θα καθορίζει συγκεκριμένες απαγορεύσεις για την μελλοντική άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών στην ευρύτερη περιοχή και δεν θα αφήνει περιθώρια για παρόμοιες επενδυτικές προτάσεις, που οδηγούν σε αντιπαραθέσεις.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας