Ερώτηση Χρ. Γκόκα σχετικά με τους χιλιάδες ιδιοκτήτες που χάνουν το δικαίωμα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α

Ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τους χιλιάδες ιδιοκτήτες που εξακολουθούν να χάνουν το δικαίωμα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Ειδικότερα αναφέρουν ότι παρόλο που με το Νόμο 4223/2013 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης εκπτώσεων για τον ΕΝΦΙΑ, το ηλεκτρονικό σύστημα εκκαθάρισης εξαιρεί δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με πολύ χαμηλά καθαρά εισοδήματα από τη μερική ή ολική απαλλαγή από τον εν λόγω φόρο. Με συνέπεια χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι, ανάπηροι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με χαμηλά εισοδήματα, καλούνται να πληρώσουν και φέτος ακέραιο το ποσό του φόρου.

Επίσης επισημαίνουν ότι με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1058/06.05.2022)  θεσπίστηκε η διαδικασία υπολογισμού και εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ του 2022, σύμφωνα με την οποία στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα προστίθενται και τα ποσά που έχουν δηλωθεί σους κωδικούς 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 19 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης (Ε1), τα οποία δεν είναι τακτικά και δεν φορολογούνται. Στο άθροισμα αυτό προστίθεται και τυχόν διαφορά εισοδήματος λόγω υψηλών τεκμηρίων διαβίωσης, με αποτέλεσμα τα συνολικά ποσά καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος να αυξάνονται τεχνητά, ξεπερνώντας τα όρια που έχουν θεσπιστεί για έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Επιπρόσθετα υπογραμμίζουν ότι με τον παραπάνω υπολογισμό κλήθηκαν να πληρώσουν τον φόρο αυτό δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον αναφέρουν, από δημοσιεύματα, ότι ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ από 1.335.071 ιδιοκτήτες για το 2021, για φέτος μειώθηκε στο 1.062.000, αν και για τον προσδιορισμό των οικογενειακών εισοδημάτων ελήφθησαν υπόψη, όπως και πέρυσι, τα στοιχεία των εισοδημάτων των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2020.

Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό, Εάν γνωρίζει ότι και το 2022 πολίτες με πραγματικά χαμηλά εισοδήματα καλούνται να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του ΕΝΦΙΑ, παρότι δικαιούνται έκπτωσης 50% ή ακόμη και πλήρους απαλλαγής, Εάν είναι στις προθέσεις του να διορθώσει αυτή την κατάφορη αδικία και Εάν η διόρθωση θα έχει αναδρομική ισχύ.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Yπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: «Δεκάδες χιλιάδες, αδύναμοι οικονομικά, ιδιοκτήτες ακινήτων εξακολουθούν να χάνουν το δικαίωμα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ»

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 7 του Ν. 4223 / 2013, προβλέφθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης εκπτώσεων για τον οφειλόμενο Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Και φέτος, όμως, προβληματικός εξακολουθεί να παραμένει ο τρόπος επιλογής των φορολογουμένων που δικαιούνται μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εκκαθάρισης «θεωρεί» ότι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του παραπάνω νόμου, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με πολύ χαμηλά πραγματικά εισοδήματα.

Ειδικότερα, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι, ανάπηροι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με χαμηλά εισοδήματα φέρονται να έχουν απολέσει τη μερική ή ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ – αν και κανονικά τη δικαιούνταν – με συνέπεια να καλούνται και φέτος να πληρώσουν στο ακέραιο τον εν λόγω φόρο.

Αυτό συνέβη διότι στην απόφαση Α.1058/06.05.2022 (ΦΕΚ 2240 Β’) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία υπολογισμού και εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ του 2022, σύμφωνα με την οποία:

  • στο συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για να διαπιστωθεί εάν δικαιούται ή όχι μερικής ή ολικής απαλλαγής, συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 19 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του φορολογικού έτους 2020, δηλαδή ακόμη και εισοδήματα τα οποία δεν είναι τακτικά ούτε επαναλαμβανόμενα, όπως: οι αποζημιώσεις απολύσεων, καθώς επίσης και ποσά κοινωνικών παροχών τα οποία δεν φορολογούνται και ούτε υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι τα επιδόματα τέκνων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%, τα επιδόματα ανεργίας και το ΕΚΑΣ.
  • Όλα αυτά τα ποσά προστίθενται στα λοιπά – για το έτος 2020 – δηλωθέντα στον πίνακα 4 εισοδήματα των φορολογουμένων τα οποία υπόκεινται κανονικά σε φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή μισθοί, κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενοίκια, τόκους καταθέσεων, κ.τ.λ.
  • και στο άθροισμα που προκύπτει, προστίθεται και τυχόν διαφορά εισοδήματος λόγω υψηλών τεκμηρίων διαβίωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, προέκυψαν πολλές περιπτώσεις όπου τα συνολικά ποσά του καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, διογκώθηκαν τεχνητά, ξεπερνώντας τα σχετικά όρια που ισχύουν για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να κληθούν να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του ΕΝΦΙΑ δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με χαμηλά πραγματικά εισοδήματα, που εκ των πραγμάτων δεν έχουν τη δυνατότητα πληρωμής.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα:

  • το 2021 το συνολικό ποσό αυτού του είδους των εκπτώσεων ήταν μόλις 88,8 εκατ. €, καθώς κι ότι
  • ο αριθμός των δικαιούχων μερικής και ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ περιορίστηκε από 1.335.071, που είχε διαμορφωθεί το 2021, σε περίπου 1.062.000 φέτος (σε 1.000.000 ιδιοκτήτες χορηγήθηκε έκπτωση 50% και σε περίπου 62.000 ιδιοκτήτες χορηγήθηκε πλήρης απαλλαγή), παρά το γεγονός ότι για τον προσδιορισμό των οικογενειακών εισοδημάτων ελήφθησαν υπόψη, όπως και πέρυσι, τα στοιχεία των εισοδημάτων των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2020.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Αν έχει πέσει στην αντίληψή του το γεγονός ότι και το 2022 πολίτες με πραγματικά χαμηλά εισοδήματα καλούνται να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του ΕΝΦΙΑ, παρότι δικαιούνται έκπτωσης 50% ή ακόμη και πλήρους απαλλαγής;
  2. Αν προτίθεται να διορθώσει άμεσα αυτήν την καταφανή αδικία;
  3. Εάν ναι, θα έχει η διόρθωση αναδρομικό χαρακτήρα, τουλάχιστον, για τη φετινή εκκαθάριση;

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας