Φώτης Νάκιας : Να ελεγχθούν  οι συμπεριφορές όσων τυχόν έβλαψαν τον Δήμο Πάργας

Δελτίο Τύπου της παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ», του Δήμου Πάργας

Συζητήθηκε πρόσφατα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας το θέμα:

«Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο σχετικά με την καταβολή του χρονοεπιδόματος στους δικηγόρους του Δήμου»

Για ενημέρωση παραθέτουμε σύντομο ιστορικό:

Το έτος 2017 οι δύο δικηγόροι του Δήμου Πάργας άσκησαν αγωγή κατά του Δήμου με οικονομικό περιεχόμενο. Τον Δήμο μας εκπροσώπησε εξωτερικός δικηγόρος. Η αγωγή συζητήθηκε το 2018 και η απόφαση δημοσιεύτηκε 21-11-2019, επί σημερινής Δημοτικής Αρχής και έκανε δεκτά τα αιτήματά τους.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πάργας με δικαστικό επιμελητή την 25-01-2022.

Η άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης ΟΥΔΕΠΟΤΕ τέθηκε ως θέμα και ΟΥΔΕΠΟΤΕ ελήφθη απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή, όπως προβλέπεται και ΟΥΤΕ ασκήθηκαν εντός των προθεσμιών τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Για τους λόγους που δεν ασκήθηκαν τα ένδικα μέσα ο Δήμαρχος αναφέρεται  στην έγγραφη τοποθέτηση – εισήγηση του κατά την συζήτηση του θέματος. Επικαλείται άγνοια της απόφασης, λόγω μη ενημέρωσής του και κάνει λόγο, χωρίς να κατονομάζει, για επιλήψιμες συμπεριφορές, για συμπεριφορές που έβλαψαν οικονομικά τον Δήμο και πρότεινε την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγορικό γραφείο εκτός της Π.Ε Πρέβεζας.

Τονίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, ότι, μετά την εισήγηση του Δημάρχου είναι επιβεβλημένο να ελεγχθούν  οι συμπεριφορές όσων τυχόν έβλαψαν τον Δήμο μηδέ εξαιρουμένου του Δημάρχου διότι είχε  χρόνο ενός (1) μηνός για την άσκηση ενδίκου  μετά την επίδοση της απόφασης την 25-01-2022 και δεν το έπραξε με αποτέλεσμα να μην χωρούν πλέον ένδικα μέσα και να είναι έντοκη η απαίτηση .

Με σημερινό υπηρεσιακό σημείωμα Προϊσταμένης τμήματος του Δήμου Πάργας που ασκεί παράλληλα καθήκοντα στο γραφείο Δημάρχου και το όνομά της αναγράφεται στην εισήγηση του Δημάρχου, αναφέρεται στην διαδικασία παραλαβής και πορείας της επιδοθείς απόφασης αιτιολογώντας την ανάγκη σύνταξης και αποστολής στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Υπηρεσιακού αυτού σημειώματος. Αναφέρεται στην παραλαβή από την ίδια της απόφασης κατόπιν επικοινωνίας με τον Δήμαρχο και στην μετέπειτα διαδικασία και καταλήγει:

«Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε σχέση με την επίδοση της ως άνω απόφασης και προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο κ. Δήμαρχος έλαβε γνώση την 25.1.2022 και όχι τον Μάρτιο του 2022 που αναφέρθηκε στην Οικονομική Επιτροπή»

Γίνεται σαφές, ότι για άγνωστο λόγο ο Δήμαρχος απέκρυψε από  την Ο Ε την ύπαρξη της απόφασης στερώντας έτσι την δυνατότητά να ασκηθούν  ή όχι ένδικα  μέσα και ακόμη, δεν διστάζει αποποιούμενος των όποιων ευθυνών του, να λέει αναλήθειες και να χρησιμοποιεί  τις υπηρεσίες του Δήμου Πάργας.

Ύστερα από τα παραπάνω και με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την διαφάνεια των διαδικασιών θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως δηλώσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας