Γιάννινα : Νέες ανεμογεννήτριες στον Κασιδιάρη

Θετική γνωμοδότηση για τέσσερις και αρνητικές για δύο επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έδωσε σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικούς Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή επί του περιεχομένου των ΜΠΕ: 

  • Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 440 kW, στο ρέμα Μεσοπόταμος, Δ.Ε. Κόνιτσας, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
  • «Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 4» και «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 3», εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW και 16,8 MW και τα συνοδά τους έργα(οδοποιίας -διασύνδεσης), στις θέσεις Α) «ΑΓΡΑΧΛΑΔΙΑ» των Δ.Ε. Άνω Καλαμά & Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου  και Β) «ΚΑΡΑΒΑΜΙΑ-ΕΛΑΤΟΣ» των Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Ευρυμενών, Λάβδανης & Μολοσσών, των Δήμων Πωγωνίου & Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»
  •  «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- θερμότητας, εγκατεστημένης ισχύος 0,999 MWel, σε αγροτεμάχιο στο Έλος Λαψίστας της Τ.Κ. Ασφάκας, της Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας ΠΕ Ιωαννίνων Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».    
  • «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, ισχύος 499 Kw, διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ στην τοποθεσία «Καλαμάκι», της Τ.Κ. Ανέζας , Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»  

Αρνητικές ήταν οι γνωμοδοτήσεις για τις ΜΠΕ των έργων:

  • «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, ισχύος 400,00 kW στη θέση « ΠΟΛΤΣΕΣ- ΜΑΝΤΡΑ ΚΛΑΡΙ»- Αγροτεμάχιο 1316 διανομής 1935, της Τ.Κ. Λύγγου, της Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας της  Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» 
  • «Α.Σ.Π.Η.Ε., εγκατεστημένης ισχύος 44 MW και τα συνοδά του έργα, στη θέση «ΚΗΠΟΣ» των Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Ανωγείου, Κατσανοχωρίων, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού , Βορείων Τζουμέρκων και Αρταίων των  Π.Ε. Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».

Θετική γνωμοδότηση για παραγωγικές μονάδες

Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί των φακέλων ΜΠΕ έργων που αφορούν παραγωγικές- πτηνοτροφικές μονάδες και συγκεκριμένα:

  • «Επέκταση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 42.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 30.000 σε 42.000 πτηνά πάχυνσης ) με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «ΘΥΜΙΕΪΚΑ» της Τ.Κ. Παχυκαλάμου, Δ.Ε. Αράχθου του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (υπαγωγή στο αρθ. 9 του ν. 4014/2011)»
  • «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.000 (αύξηση δυναμικότητας και αλλαγή του είδους από πατρογονικές όρνιθες σε πάχυνσης), εγκατεστημένη και  λειτουργούσα στη θέση « ΠΑΛΙΟΜΙΛΙΑ» της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Δ.Ε. Αράχθου του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (υπαγωγή στο αρθ. 9 του ν. 4014/2011)»
  • «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 51.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 26.000 πτηνά πάχυνσης  σε 51.000) με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΙΤΙΑ- ΡΕΤΣΕΙΚΑ» της Τ.Κ. Ακροποταμιάς, Δ.Ε. Αράχθου του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (υπαγωγή στο αρθ. 9 του ν. 4014/2011)»

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας