Η απαιτούμενη αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάργας θα επιτευχθεί με το ΝΕΟ ΟΧΗΜΑ τύπου pickup 4×4!!!

Ο Δήμος ως φορέας πολιτικής προστασίας (άρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει) δρομολογεί δράσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητάς του, που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας (προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές). Αναρωτιόμαστε λοιπόν, έχουν γίνει από την Δημοτική Αρχή τα παρακάτω:

  1. Έχουν συνταχθεί τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης βραχείων συνεπειών με τις κωδικές ονομασίες  Δάρδανος (αφορά στις πλημμύρες) και Εγκέλαδος (αφορά την διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών);
  1. Έχει γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση του εξοπλισμού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν;
  1. Έχουν προσδιοριστεί και έχουν καταγραφεί οι χώροι προσωρινής συγκέντρωσης του πληθυσμού (σχέδιο Ιόλαος _ για τις δασικές πυρκαγιές);
  1. Έχει γίνει πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους;
  1. Έχουν εξασφαλιστεί οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου;
  1. Έχει γίνει έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων;
  1. Έχει γίνει διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου Πάργας;

Ή ΑΠΛΑ ΑΡΚΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ;;;;;

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας