Η Ελένη Καψοπούλου νέα Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Πάργας

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης “Νέα Δύναμη”, Δήμου Πάργας :

1.Τις 7 Ιανουαρίου 2022 ορκίστηκε νέα Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης “ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ” η κα ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα για προσωπικούς λόγους κ. ΜΠΕΛΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ τον οποίο και ευχαριστούμε.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Τόπος Κατοικίας: Αγιά – Πάργας

Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμη

Επάγγελμα:Ελεύθερος Επαγγελματίας

Σπουδές:Δασολογία και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ,Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση ΕΜΠ Υποψήφια διδάκτωρ Πολυτεχνείου ΑΠΘ

2. Στο Καναλάκι στις 9 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πάργας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας με θέματα:

I.«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2022-2023»

Από την παράταξη μας εκλέχθηκαν για την δεύτερη θητεία (09-01-2022 έως 31-12-2023):

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΜΟΦΩΝΑ, η δημοτική σύμβουλος Καψοπούλου Ελένη

Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο επικεφαλής της παράταξης δημοτικός σύμβουλος Νάκιας Φώτιος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Σιδέρη Απόστολο

Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δημοτικός σύμβουλος Νίτσας Μιλτιάδης  με αναπληρωματικό μέλος την δημοτική σύμβουλος Καψοπούλου Ελένη.

Για την θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η παράταξη μας στήριξε εκ νέου τις προτάσεις των παρατάξεων από τις οποίες προέρχονται οι ανωτέρω. 

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας