Ημερήσια Διάταξη της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

 

Την Παρασκευή 10-06-2022 και ώρα 09:30  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα – διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 07-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευσημε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου ««Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση – Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 31-12-2022.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων επί της Ε.Ο Ιωαννίνων – Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 24-07-2022.
 7. Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των διαδικασιών του έργου “Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών κέντρου δεδομένων (DataCenter) στο Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας (Μονάδα προηγμένης τεχνολογίας) της Περιφέρειας Ηπείρου”».
 8. Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης (ενημέρωσης-πρόθεσης-πρότασης) Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών στη συμβολή της με την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας».
 10. Έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 11. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη, επίβλεψη μελετών και επίβλεψη έργου) για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου».
 12. Έγκριση του από 06-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου», προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 13. Έγκριση του από 08-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου τηςΠ.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης τάφρων και πρανών κατά μήκος του οδικού δικτύου στο Κεντρικό Ζαγόρι (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή του Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή οδοστρώματος στα ορεινά του Δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2022, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την έναρξη υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης και την μεταφορά σε αυτό των συνεχιζόμενων έργων».
 19. Έγκριση διοργάνωσης συνάντησης εργασίας για τα έργα «TheRout_Net, Al SMART, Best, CREATIVE@HUBS, AETHER» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του «6ου International TigerIoanninaBoxingCup “King Pyrros”», με τον Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων «Ο Τίγρης», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 7-10/07/2022, στα Ιωάννινα.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Διεθνούς Πρωταθλήματος Τένις Juniors(αθλητών /τριών κάτω των 18 ετών), που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 03-10/07/2022 στα Ιωάννινα.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ισραηλινών δημοσιογράφων.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της Μικρής Γότιστας».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – άρση προσχώσεων στα αλιευτικά στόμια (κεφαλοίβαρα) της λιμνοθάλασσας Λογαρού της Π.Ε. Άρτας».
 29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του τέμπλου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομμένου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρησημηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικούτης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίαςέτους 2022 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).
 35. Έγκριση των Πρακτικών 1/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με ΦΠΑ.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (επιστροφή παραβόλου).
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας