Ιωάννινα : Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Οδικό Δίκτυο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Οδικό Δίκτυο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα (χιονόπτωση)-Μερική εξασθένιση των καιρικών φαινομένων.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων στο Νομό Ιωαννίνων (χιονόπτωση) αποφασίζουμε :

 1. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος, μέγιστου επιτρεπόμενου
  βάρους άνω των 3,5 τόνων, από την 72,900 χ/θ (Κόμβος Παμβώτιδας) έως και την 120,800 χ/θ
  (Κόμβος Παναγιάς) του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
 2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα:
   Οδικής βοήθειας.
   Εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι.
   Εκτάκτου ανάγκης.
 3. Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων που δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, στο
  παραπάνω τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.
 4. Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχήμάτων που δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, σε
  ολόκληρο το ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο του Νομού Ιωαννίνων.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Την άρση όλων των υπόλοιπων περιορισμών στην κυκλοφορία οχημάτων, που επιβλήθηκαν με το περιεχόμενο της με αριθμό 5 του σκεπτικού της παρούσης Απόφασής μας, λόγω μερικής εξασθένισης των καιρικών φαινομένων και αποκατάστασης των προβλημάτων στο αντίστοιχο οδικό δίκτυο.

Άρθρο 3ο

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευσή της, μέχρι και την εξασθένηση των καιρικών φαινομένων.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Με την παρούσα, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας