Κείμενο Παμπρεβεζάνικης σύγκλισης για το τμήμα λογιστικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Πρέβεζα

Οι θεσμικοί φορείς και οι πολίτες της Πρέβεζας εκφράζουν την ανησυχία τους για την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να αποδεχτεί την ατεκμηρίωτη και κατά πλειοψηφία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη μεταφορά του στην πανεπιστημιούπολη, στην πόλη των Ιωαννίνων.
Τα επιχειρήματα που επικαλούνται τα μέλη που υπερψήφισαν την πρόταση είναι ότι η βιωσιμότητα του Τμήματος στην Πρέβεζα είναι αμφισβητήσιμη και η μεταφορά του αποσκοπεί στην αποτροπή μιας πιθανής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας για κατάργησή του, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που επιχειρούνται στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Αναμφίβολα, οι μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Ωστόσο, ο αριθμός των εισαγομένων δεν κατατάσσει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην ακαδημαϊκή ζώνη που έχει προβλήματα δυσλειτουργίας και αδυναμίας συνέχισης της εκπαιδευτικής δράσης λόγω περιορισμένου αριθμού φοιτητών. Το ίδιο ισχύει και για τις ακαδημαϊκές και χωροταξικές δυνατότητές του.

1.Οι φοιτητές/τριες που φοιτούν στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ανέρχονται στους 80. Ο αριθμός αυτός διαμορφώθηκε μετά τις μεταγραφικές εκροές (6) και εισροές (5) αλλά και την έγκριση των εισαγομένων με κατατακτήριες εξετάσεις (11). Τεκμηριώνεται μια ισορροπία αλλά κι ένα ενδιαφέρον πτυχιούχων από άλλα τμήματα, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύνουσα θέση των πτυχιούχων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην αγορά εργασίας.

2. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λειτουργεί πλέον στην Πρέβεζα, ως Πανεπιστημιακό Τμήμα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το Ν.4559/3-8-2018, ενώ αποτελεί μετεξέλιξη της συγχώνευσης (Σχέδιο Αθηνά) των Τμημάτων Λογιστικής και Ασφαλιστικών και Ελεγκτικών Εργασιών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου, τα οποία ιδρύθηκαν στην Πρέβεζα και λειτούργησαν το χειμερινό εξάμηνο του 1998 και του 1999 αντίστοιχα.

3 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογιστή-Φοροτέχνη και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, παρουσιάζοντας σημαντική απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.

4. Το Τμήμα διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Π.Μ.Σ. ) στη «Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη».

5.Το Διδακτικό προσωπικό του Τμήματος απαρτίζεται από 17 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και 4 μέλη (Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού) (Ε.ΤΕ.Π.)  και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π. ). Είναι αυτοδύναμο και έχει τη δυνατότητα να καλύπτει αυτόνομα τις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές του δραστηριότητες. Το εν λόγω Τμήμα υπερέχει , σ’ αυτόν τομέα, πολλών ομοειδών ή συγγενών Τμημάτων της επικράτειας.

6. Το Τμήμα στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον οικισμό Ψαθάκι, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Πρέβεζας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για διώροφο κτίριο σε έκταση 4.270 τ.μ. το οποίο καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες του τμήματος, καθώς διαθέτει: δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας και τρία (3) αμφιθέατρα, έξι (6) εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Οι θεσμικοί φορείς και οι πόλεις της πόλης και του νομού της Πρέβεζας διεκδικούν και ζητούν την παραμονή του Τμήματος στην πόλη της Πρέβεζας με επιχειρήματα ακαδημαϊκά, πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα γιατί :

  1. Η λειτουργία των τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ/Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  για 24 χρόνια στην Πρέβεζα, ενεργών φοιτητών στην πόλη έχει προκαλέσει πολιτισμικές και κοινωνικές ωσμώσεις και έχει προσδώσει δυναμισμό και νέα στελέχη στην τοπική κοινωνία.
  2. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει καθοριστική συμμετοχή στην παραγωγή πολυάριθμων αποφοίτων, που στελεχώνουν τις επιχειρήσεις στην Πρέβεζα, την Ήπειρο κι όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα. Τέτοιου είδους στελέχη είναι σημαντικά για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της περιοχής. Η ερευνητική δραστηριότητα των στελεχών του Τμήματος είναι επίσης ουσιαστική για τον σχεδιασμό ενός αναπτυξιακού προγράμματος που θα βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής.
  3. Η ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος είναι επίσης ουσιαστική για τον σχεδιασμό ενός αναπτυξιακού προγράμματος. Λαμβάνουμε δε υπόψη ότι το  Τμήμα έχει ευρωπαϊκές και ευρύτερες διεθνείς συνεργασίες, ενώ η Πρέβεζα βρίσκεται σε μια κρίσιμη θέση στη βορειοδυτική Ελλάδα, με αεροδρόμιο που εξασφαλίζει εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλο το έτος.
  4. Το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλείται να ανταποκριθεί σε έναν ευρύτερο περιφερειακό ρόλο. Αυτή η αναγκαιότητα προέκυψε από την απορρόφηση του ΑΤΕΙ. Η ενοποίηση των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων θεωρήθηκε ως δυναμική ενέργεια ώστε το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να γίνει, επί της ουσίας, περιφερειακό πολυκεντρικό πανεπιστήμιο, με τμήματα σε όλες τις άλλες πόλεις της περιφέρειας.
  5. Είναι γνωστό ότι όλες οι άλλες περιφέρειες της χώρας έχουν πολυκεντρικά πανεπιστήμια που εδρεύουν σε όλες της πόλεις της κάθε περιφέρειας. Η μακρόχρονη δε πολυκεντρική λειτουργία είναι ιδιαίτερα επιτυχής τόσο με επιστημονικούς όρους όσο και με πολιτισμικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς
  6. Η πόλη και ο νομός της Πρέβεζας έχουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία στο πλαίσιο συνεργασίας με αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς και παρουσιάζει μια αναπτυξιακή πορεία με αύξηση της ποικιλότητας των δραστηριοτήτων και εξωστρέφεια.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η παραμονή του Τμήματος στην Πρέβεζα και επιθυμητή και εφικτή και χρήσιμη είναι. Οι θεσμικοί φορείς και οι πολίτες της Πρέβεζας επιθυμούν τη στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και δεσμεύονται να στηρίξουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επιθυμία όλων είναι η βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας του, η προσέλκυση νέων φοιτητών και στελεχών και η καλύτερη ενσωμάτωσή του στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Η πόλη της Πρέβεζας θεωρεί την ενσωμάτωση του Τμήματος στο μεγάλο Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας ως ευκαιρία αναβάθμισης και ενδυνάμωσης των δεσμών ανάμεσα σε πόλεις και Τμήματα.

Οι θεσμικοί φορείς και οι πολίτες της Πρέβεζας διεκδικούμε τον σεβασμό της πόλης και της περιοχής μας και αποδοχή του αιτήματος να εξελιχθεί [ο χώρος της] σε δυναμικό ακαδημαϊκό πόλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το Πανεπιστήμιο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες ως ατμομηχανή πολλαπλής περιφερειακής ανάπτυξης ενισχύοντας την προσπάθεια για βελτίωση των ακαδημαϊκών συνθηκών και να συνεργαστεί  δημιουργικά με τους θεσμικούς φορείς, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που προκαλούν δυσλειτουργίες (κτιριακό, στέγαση, σίτιση, συγκοινωνία).

Οι φορείς και οι πολίτες διαβεβαιώνουν το Υπουργείο, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς και την πρυτανική αρχή αλλά και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ότι θα συνεργαστούν μαζί τους για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων. Κατανοούμε την ανάγκη να υπάρξει πολυεπίπεδη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή ακαδημαϊκή ζωή.

Ζητούμε από το Υπουργείο και Θρησκευμάτων να συνδράμει  να συνδράμει την προσπάθεια των πανεπιστημιακών αρχών ώστε να αποκατασταθούν συνθήκες κανονικότητας μετά την περίοδο της πανδημίας. Ζητούμε από το Υπουργείο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να ικανοποιήσουν το αίτημα σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας να μείνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην  Πρέβεζα, ως αφετηρία, και ταυτόχρονα να προγραμματιστεί η ανάδειξη της Πρέβεζας σε ακαδημαϊκό πόλο στον σχεδιαζόμενο ακαδημαϊκό χάρτη..

Ευάγγελος Αυδίκος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας