Λογιστική Πρέβεζας:Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά από την Τρίτη 01.11.2022 μέχρι και την Τρίτη 15.11.2022 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Πανεπιστημιούπολη Ψαθάκι Πρέβεζας Τ.Κ. 48100

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Για τους Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ: Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
  • Για τους Απόφοιτους ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας: Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου
  • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών (αφορά πτυχιούχους εξωτερικού).

 

Δείτε εδώ : https://accfin.uoi.gr/spoydes/katataktiries-exetaseis/ την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας