Με 14 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού

Η 13η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  28  Νοεμβρίου  2022,  με  ώρα  έναρξης  18:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη, για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.        Έγκριση  σχεδίου  5ης  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2022.

2.        Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  3ου  τριμήνου  έτους  2022  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2022.

3.        Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Συλλόγους.

4.        Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2023,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  214/2022  απόφαση  εισήγησης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Ζηρού.

5.        Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  για  το  σχολικό  έτος  2023 – 2024.

6.        Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  για  το  σχολικό  έτος  2023 – 2024.

7.        Επιλογή  δύο  ορκωτών  ελεγκτών – λογιστών  για  την  διενέργεια  εκκαθάρισης  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Φιλιππιάδας  (Δ. Ε. Υ. Α. Φ.),  οι  οποίοι  στη  συνέχεια  θα  διοριστούν  ως  εκκαθαριστές  από  τον  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας.

8.        Έγκριση  πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  του  Ευθυμίου    Κωνσταντίνου  του  Χριστόδουλου,  φοιτητή  του  τμήματος  Δασοπονίας  &  Δ. Φ. Π.  της  Σχολής  Τεχνολογίας  Γεωπονίας  &  Τεχνολογίας  Τροφίμων  και  Διατροφής  του  Τ. Ε. Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  (Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών).

9.        Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2023  του  Δήμου  Ζηρού.

10.    Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  της  σύμβασης  προμήθειας  με  τίτλο : «Βελτίωση  ενεργειακής  απόδοσης  των  υποδομών  ύδρευσης  Δήμου  Ζηρού».

11.    Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο : «Λειτουργία  και  συντήρηση  Βιολογικού  Καθαρισμού  Φιλιππιάδας».

12.    Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Ζηρού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  500.000,00 €.

13.    Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.

14.    Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2022.

Η συνεδρίαση  θα  μεταδοθεί  ζωντανά  στο  κανάλι  του  Δήμου  στο  YouTube,  στο  σύνδεσμο :  https://www.youtube.com/channel/UCucx-eW2oLLCBo065FZa04w

 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας