Με 18 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού

Η  8η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  04  Ιουλίου  2022  και  ώρα  19 : 00΄,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Συζήτηση – ενημέρωση περί  των  δικαστικών  αποφάσεων.
 2. Έγκριση σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους 
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης  000,00 €  από  το  Ταμείο  Αλληλεγγύης  του  άρθρου  196  του  Νόμου  4662/2020  για  την  υλοποίηση  του  έργου/υποέργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  οδικής  ασφάλειας  στη  Φιλιππιάδα»  και  εγγραφή  αυτού  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης  564,84 €  από  το  Ταμείο  Αλληλεγγύης  του  άρθρου  196  του  Νόμου  4662/2020  για  την  σύνταξη  της  μελέτης  με  τίτλο : «Μελέτη  σύνδεσης  Κέντρου  Φιλοξενίας  Προσφύγων  με  αποχετευτικό  δίκτυο  πόλης  Φιλιππιάδας»  και  εγγραφή  αυτής  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 5. Αποδοχή ποσού  200,00 €  από  το  Πράσινο  Ταμείο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  2022» του  άξονα  προτεραιότητας  2  «Αστική  Αναζωογόνηση  και  Λοιπές  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου»  για  την  δράση  με  τίτλο : «Σχέδια  Αστικής  Προσβασιμότητας  (Σ. Α. Π.)»,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  δράσης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 6. Χορήγηση οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Συλλόγους.
 7. Έγκριση ειδικού  σχεδίου  αντιμετώπισης  έκτακτων  αναγκών  εξαιτίας  δασικών  πυρκαγιών,  του  Δήμου  Ζηρού.
 8. Έγκριση διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.
 9. Έγκριση διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.
 10. Έγκριση πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  της  Γούση  Παρασκευής – Δήμητρας – Βιργινίας  του  Αριστείδη,  φοιτήτριας  του  τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  Αγροτικών  Προϊόντων  και  Τροφίμων  του  Πανεπιστημίου  Πατρών,  από  1  Ιουλίου  2022  έως  31  Αυγούστου 
 11. Έγκριση πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  του  Παπαδιώτη  Ευαγγέλου  του  Θεοδώρου,  φοιτητή  του  τμήματος  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών  Υπολογιστών  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  από  1  Ιουλίου  2022  έως  31  Αυγούστου 
 12. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
 13. Καθορισμός όρων  για  την  απ΄ ευθείας  εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης  500,00  τετραγωνικών  μέτρων,  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού,  για  την  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας,  μετά  την  διενέργεια  δύο  άγονων  δημοπρασιών.
 14. Καθορισμός όρων  για  την  απ΄ ευθείας  εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης  30,00  τετραγωνικών  μέτρων  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Τσαγκαροπούλου  Δήμου  Ζηρού,  για  την  εγκατάσταση  κεραία  τηλεφωνίας,  μετά  την  διενέργεια  δύο  άγονων  δημοπρασιών.
 15. Καθορισμός όρων  για  την  απ΄ ευθείας  εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης  21,10  τετραγωνικών  μέτρων  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού,  για  την  εγκατάσταση  κεραίας  τηλεφωνίας,  μετά  την  διενέργεια  δύο  άγονων  δημοπρασιών.
 16. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις  δημοτικών  οδών  Φιλιππιάδας», συνολικού  προϋπολογισμού  000,00 €.
 17. Καθορισμός εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους 
 18. Τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας