Με 73 θέματα συνεδριάζει η Ο.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 26-05-2022 και ώρα 09:30  συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης-  η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση του Πρακτικού 2/19-05-2022 της από 01-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου), αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-04-2023.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500-ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», αναδόχου «τ.ε.μ.α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 15-06-2022.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)».
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδοφωτισμού, με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ,στον κόμβο Εγνατίας Οδού – ΒΙΟΠΑΘΕ στην περιοχή Γκρίκα Θεσπρωτίας.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Β’ τριμήνου 2022.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας – Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι – Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα – Δωδώνη – Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λ.π. έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-12atm για την αντικατάσταση αγωγού στην περιοχή (Νικούλτσα) οροπεδίου ΠολιτσώνΧρυσοβίτσας».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ.24 Κ.V. τριών (3) πεδίων αρδευτικού αντλιοστασίου Ροδοτοπίου (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Αμπελιάς Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για την αντιμετώπιση φθορών στο ΕΟΔ (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες για εκφόρτωση με γερανούς υλικών ξιφασκίας στην Κατσικά (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή οδός-Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απορροή όμβριων για την προστασία οδού περιοχής Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός Γορμού ποταμού στη γέφυρα των Αγίων από ξερά πλατάνια λόγω του μεταχρωματικού έλκους (παροχή υπηρεσιών)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή κάμπου Σιταριάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων που βρίσκονται κατά μήκος του ορίου του οικοπέδου μεταξύ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων σήμανσης για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο εθνικό, οδικό δίκτυο».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση στην περιοχή Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 26. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάλυση και τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας πλωτών τουριστικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)».
 27. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου “Μικρό αρδευτικό έργο Τ.Κ. Βρυσούλας Π.Ε. Πρέβεζας”».
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», αναδόχου Δημητρίου Φάη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2022.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Δελβινακόπουλου και βελτίωση τάφρων για την διαχείριση των όμβριων (παροχή υπηρεσιών)».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση πρόσβασης προς βοσκοτόπια στα όρια του Δ.Δ. Μανασσής – Καλουτά και βελτίωση των υποδομών αυτών (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή και αποκατάσταση λίθινων τεχνικών έργων κατά μήκος του οδικού δικτύου στο Νομό Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χωμάτινων ομβροδεξαμενών στα όρια του Δ.Δ. Ανθρακίτη και βελτίωση υποδομών και πρόσβαση προς βοσκοτόπια (παροχή υπηρεσιών)».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης Σαραντάπορου και προστασία πρανών της κοίτης αυτού (παροχή υπηρεσιών)».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμός προσβάσεων και κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες κτηνοτρόφων και επισκεπτών στο καταφύγιο και στην ευρύτερη περιοχή των Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας».
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης και επένδυση με ογκόλιθους Λούρου ποταμού στην περιοχή του Κερασώνα (παροχή υπηρεσιών)».
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου από Μηλιωτάδες προς Φλαμπουράρι (παροχή υπηρεσιών)».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου Λάκκας Σουλίου».
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 74216/667/16-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΚΕ».
 42. Έγκριση του Πρακτικού V/18-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 1) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 364.380,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “InterregV-AGreece-Italy 2014-2020” και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή μεταλλικών πινακίδων εξωτερικού χώρου για τα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την τοποθέτηση γέφυρας μπέλεϋ περιοχής Σιούτσου Ιωαννίνων».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Διλόφου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 46. Έγκριση μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση, στη Δράμα και Θάσο το διάστημα 30-06 έως 03-07-2022, προκειμένου να συμμετάσχει στην Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Χώρας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 47. Έγκριση διοργάνωσης τελετής βράβευσης της σύγχρονης ευεργέτιδας Νατάσας Μπέγκα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 48. Νομική υποστήριξη υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε ποινική δίκη, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας, κατά τη δικάσιμο της 10-06-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο παγκόσμιο συνέδριο με θέμα «Οι προοπτικές των Γεωγραφικών Ενδείξεων παγκοσμίως» που διοργανώνεται από τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Γαλλικό Κέντρο Γεωργικής Έρευνας για τη Διεθνή Ανάπτυξη (CIRAD).
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη & Μανασσή-Διπόταμος-Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Περιστέρι-Γότιστα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 52. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 53. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-09-2022.
 54. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία Ι.Μ. περιοχής Σκουληκαριάς (παροχή υπηρεσιών)».
 56. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – Μηλέα», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-10-2022.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2022», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ Βρυσέλλα – Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ Ελαίας – Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός έκτασης και διαμόρφωση αγροτικού δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Προδρομίου (παροχή υπηρεσιών)».
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση επισκευή ομβροδεξαμενών Αχλαδέας – Ξέχωρου – Τρικόρυφου (παροχή υπηρεσιών)».
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι – Παραμυθιά – Γλυκή έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και ΤΟΕΒ Φιλιατών έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Αχέροντα από την περιοχή Μπόλωση μέχρι πριν το Καστρί τέσσερα (4) χιλιόμετρα περίπου (παροχή υπηρεσιών)».
 65. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση, σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2022.
 66. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/09-05-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2022 – 2023 – 2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 67. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια καλωδίων FG16R16*250 – μπαρών και ταινιών  Cu χαλκού για την επισκευή του αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ενόψει τουριστικής περιόδου Μύτικα – Καστροσυκιάς (παροχή υπηρεσιών)».
 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (παραλιακή) (παροχή υπηρεσιών)».
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. από γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και ενωτική κόμβος Φραξύλα – κόμβος Λιμποχωβίτη έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
 73. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 76094/3353/18-05-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας