Με ηλεκτροκίνητα οχήματα εξοπλίζεται ο Δήμος Ζηρού

Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Ζηρού για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και φορτιστών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια:

Δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τόπου SUV
Δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τόπου Ι.Χ.
Ενός (1) ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου VAN μεταφοράς προσωπικού
Ενός (1) ηλεκτροκίνητου φορτηγού με κλαδοτεμαχιστή / θρυμματιστή
Τεσσάρων (4) φορτιστών
Δύο (2) ταχυφορτιστών

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ζηρού
και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της με αριθ.. 1137/05-08-2021 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα περί ένταξη του έργου με τίτλο : « Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Ζηρου »,
Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης προμήθειας ισούται 481.684,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας