«ΟΧΙ» και από τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού για τα Φ/Β στην Κρανιά

Εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού εμπίπτει το υπό διαβούλευση έργο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στη Δημοτική Ενότητα Κρανιάς του Δήμου Ζηρού. Για το λόγο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας συμμετέχει στη διαβούλευση που αφορά στην περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ).

Δείτε τι γνωμοδότησε:

«Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαβιβασθέντων εγγράφων της ΜΠΕ, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
Σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη του Δήμου Ζηρού, το μεγαλύτερο τμήμα του γηπέδου εγκατάστασης των Φ/Β πάνελ φέρει το χαρακτηρισμό «ΔΔ». Οι χαρακτηρισμένες ως ΔΔ,ΔΑ, ΑΔ εκτάσεις περιλαμβάνονται στις εν γένει δασικές εκτάσεις του άρθρου 3 του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α) και θα πρέπει να δοθεί ο ειδικότερος χαρακτηρισμός τους (δηλ. ανπρόκειται για Δάση ή Δασικές Εκτάσεις) από την Επιτροπή Δασολογίου (παρ.6, αρ.3 του Ν.3208/2003-ΦΕΚ 303 Α).

Δεδομένου ότι το σύνολο της έκτασης του γηπέδου εγκατάστασης των Φ/Β πάνελ (περί τα1765 στρέμματα γης), έχουν χαρακτηριστεί βάσει των δασικών χαρτών ως ΔΔ, απαιτείται ο ειδικότερος τελικός τους χαρακτηρισμός από την Επιτροπή Δασολογίου, ούτως ώστε να καθοριστεί πλήρως αν πρόκειται για Δασικές εκτάσεις ή Δάσος.

Συνεπώς, τίθεται εν αμφιβόλω η καταλληλότητα των εν λόγω εκτάσεων, έως ότου υπάρξει οριστικός χαρακτηρισμός τους από την Επιτροπή Δασολογίου.Επιπρόσθετα, ο ενδεχόμενος μελλοντικός χαρακτηρισμός ακόμη και μικρού μέρους των εκτάσεων του γηπέδου ως “Δάση”, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση αυτών από την διαθέσιμη έκταση για εγκατάσταση Φ/Β πάνελ, με αποτέλεσμα να απαιτείται επαναπροσδιορισμός των βασικών σχεδιαστικών παραμέτρων/πληροφοριών της ΜΠΕ (διαφοροποίηση παραγόμενης ισχύος).

Επιπρόσθετα, η έκταση εγκατάστασης των Φ/Β πάνελ βρίσκεται εντός τμημάτων ευρύτερων εκτάσεων οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα και κατοχή του Δήμου Ζήρου. Συγκεκριμένα, εκ των 1.764.079,96 τ.μ. του πολυγώνου του υπό κρίση Φ/Π,
τα 726.981,11 τ.μ. (ήτοι το 41,21% του πολυγώνου) ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Ζηρού. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει η συγκατάθεση του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση του έργου, γεγονός που δεν τεκμηριώνεται μέσω της ΜΠΕ. Τουναντίον, ο Δήμος Ζηρού, μαζί με μία πολυμελή επιτροπή κατοίκων εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στην υλοποίηση του έργου, θεωρώντας ότι θίγονται άμεσα τα έννομα συμφέροντά τους..

Επιπρόσθετα, στην περιοχή του έργου υπάρχει πληθώρα κατοίκων που βιοπορίζονται με την χρήση της γης για σκοπούς κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας. Συνεπώς, η εγκατάσταση Φ/Β πάρκου στις εν λόγω δημοτικές εκτάσεις, στερεί από τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής, την δυνατότητα άσκησης της εργασίας τους και θα αποτελούσε ένα μεγάλο πλήγμα για την τοπική οικονομία.
Επίσης, ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) διαχειρίζεται εντός του πολυγώνου του υπό κρίση Φ/Β πάρκου, δημόσια εγγειοβελτιωτικά έργα άρδευσης, η υλοποίηση των οποίων γίνεται με την χρήση υφιστάμενων δεξαμενών άρδευσης και
υπόγειου σωληνωτού δικτύου, εξυπηρετώντας την άρδευση 1.500 στρεμμάτων γόνιμης και αρδευόμενης γης στις τοπικές κοινότητες Θεσπρωτικού και Κρανέας.

Τα εν λόγω έργα άρδευσης πρέπει να είναι πλήρως επισκέψιμα για λόγους ρύθμισης λειτουργίας και συντήρησης. Αντίστοιχες ανάγκες συντήρησης και εύρυθμης λειτουργίας απαιτούνται και για το σύστημα ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Κρανέας (δεξαμενή ύδρευσης, αντλιοστάσιο, υπόγειες σωληνώσεις), το οποίο επίσης βρίσκεται εντός του πολυγώνου του υπό κρίση Φ/Β πάρκου.

Για τους ανωτέρω λόγους, το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου- Λευκάδας εκφράζει αρνητική γνώμη για το εν λόγω έργο».

Δείτε ολόκληρη τη γνωμοδότηση: https://drive.google.com/file/d/1eiR2uUrcsdCIcmHSFRvbAYfd91LlZxxD/view?usp=sharing

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας