Οδικά έργα ύψους 300.000 ευρώ στο Δήμο Πρέβεζας

Οδικά έργα ύψους 300.000 ευρώ στο Δήμο Πρέβεζας μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου

Στην έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση,συντήρηση, ασφαλτόστρωση και σήμανση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Πρέβεζας” προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Όπως μετέδωσε η Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας, πρόκειται για ένα μεγάλο έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ την μελέτη του οποίου συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και περιλαμβάνει βελτίωση, συντήρηση , ασφαλτόστρωση και σήμανση συνολικά σε 3 χιλιόμετρα δρόμων και 80 μέτρα τσιμεντόστρωσης.

Σκοπός του έργου είναι είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή, ενώ σε μια περίπτωση στην Τ.Κ Βράχου θα γίνει αποκατάσταση πρανούς και στην Οδό Συρράκου διαπλάτυνση του δρόμου με εγκιβωτισμό προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων για την συλλογή και την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Οι δρόμοι προς βελτίωση, συντήρηση και ασφαλτόστρωση είναι οι ακόλουθοι:

1.Από Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας προς ξενοδοχείο Καλαμίτσι

2.Είσοδος στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου

3.Στην περιοχή Λειβαδάκια Οικισμός Νεοχωρίου Δ.Κ. Πρέβεζας

4.Στον Οικισμό Φραξύλα Τ.Κ. Καναλίου

5.Οδός Πραξυτέλους Δ.Κ. Πρέβεζας

6.Οδός Κέκρωπος Δ.Κ. Πρέβεζας

7.Από Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας προς Βράχο

8.Προς πτηνοτροφική μονάδα Παντελή Γιαννάκη Τ.Κ. Νέας Σινώπης

9.Οδός Συρράκου Δ.Κ. Πρέβεζας

10.Προς ξενοδοχείο ΑΖΑΛΕΝΑ Τ.Κ. Βράχου

11.Περιοχή Λημνιώνα και πλησίον ξενοδοχείου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Τ.Κ. Βράχου και

12.Δρόμος εντός του οικισμού Τ.Κ. Χειμαδιού.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας