Π.Ε. Πρέβεζας: Ανανεώσεις αδειών επαγγελματικών σκαφών αλιείας

 

Ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας :

Σύμφωνα με τον Ν 4647(Α’ 204/16-12-2019) άρθρο 52 «Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας»,  υπενθυμίζουμε  στους αλιείς του νομού μας ότι:

Οι αλιείς των οποίων οι άδειες των επαγγελματικών τους αλιευτικών σκαφών τους, λήγουν στις 31/12/2022 πρέπει μέχρι 15/9/2022 να έχουν ολοκληρώσει  την υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας  στο ΟΣΠΑ για τα δύο έτη 2021 και 2022 (μέχρι και τον Αύγουστο).

  • Αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερο των 10 μ πρέπει να υποβάλλουν μηνιαία δήλωση παραγωγής  μέχρι τις 12 του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς .
  • Η μηνιαία δήλωση  γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που η παραγωγή είναι μηδενική ή το σκάφος δεν έχει αλιευτική δραστηριότητα.
  • Αλιευτικά σκάφη που φέρουν (ΕRS) ηλεκτρονικό ημερολόγιο υποχρεούνται να υποβάλλουν καθημερινά δηλώσεις παραγωγής εφόσον το σκάφος δραστηριοποιείται και μηδενική παραγωγή όταν δεν υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα.

  ΕΠ

 Ο  Δ/ΝΤΗΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας