Π.Ε. Πρέβεζας : Εορτασμός Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατάθεση στεφάνων, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώσουν γραπτώς (με ηλεκτρονικό μήνυμα)  τη Γραμματεία του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη στην ηλεκτρονική δ/νση: s.e.ioannou@php.gov.gr, (αναφέροντας τον εκπρόσωπό τους, ιδιότητα, βαθμό-για ένστολους), έως την Κυριακή 20/11/2022.

Η σειρά προβαδίσματος, καθορίζεται με την υπ΄αριθμ. 76632/20.10.2021 (ΦΕΚ 4961/τ.Β΄/26.10.2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6947/4.02.2022 (ΦΕΚ 543/τ.Β΄/09.02.2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται εγγράφως εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός καταλαμβάνει θέση στο τέλος του τμήματος στο οποίο κατατάσσεται ο προσκαλούμενος.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας