Π.Ε. Πρέβεζας: Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Πρόσκληση- Πρόγραμμα της εκδήλωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στην κατάθεση στεφάνων, ενημερώνουν γραπτώς (με ηλεκτρονικό μήνυμα) τη Γραμματεία του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη στην ηλεκτρονική δ/νση: s.e.ioannou@php.gov.gr, (αναφέροντας τον εκπρόσωπό τους, ιδιότητα, βαθμό-για ένστολους), έως την Παρασκευή 16/9/2022 στις 12:00 μ.

*Η σειρά προβαδίσματος, καθορίζεται με την υπ΄αριθμ. 76632/20.10.2021 (ΦΕΚ 4961/τ.Β΄/26.10.2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6947/4.02.2022 (ΦΕΚ 543/τ.Β΄/09.02.2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται εγγράφως εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός καταλαμβάνει θέση στο τέλος του τμήματος στο οποίο κατατάσσεται ο προσκαλούμενος.

*Ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας