Π.Ε. Πρέβεζας : Πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στην κατάθεση στεφάνων της 25ης Μαρτίου 2022, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώσουν γραπτώς (με ηλεκτρονικό μήνυμα) τη Γραμματεία του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη στην ηλεκτρονική δ/νση: s.e.ioannou@php.gov.gr, (αναφέροντας τον εκπρόσωπό τους, ιδιότητα, βαθμό-για ένστολους), έως την Πέμπτη 24/3/2022 στις 12:00μ.

Η σειρά προβαδίσματος, καθορίζεται με την υπ΄αριθμ. 76632/20.10.2021 (ΦΕΚ 4961/τ.Β΄/26.10.2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6947/4.02.2022 (ΦΕΚ 543/τ.Β΄/09.02.2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται εγγράφως εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός καταλαμβάνει θέση στο τέλος του τμήματος στο οποίο κατατάσσεται ο προσκαλούμενος.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, με χρήση μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συνάθροιση.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας