Πανεπιστημιακές σπουδές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (Finance – Accounting) στην Πρέβεζα

Γιατί να σπουδάσω Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Accounting&Finance) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

✓ΣύγχρονοΠανεπιστημιακόcampusΠρέβεζας–Εγκαταστάσεις–Τεχνολογία–Διασύνδεση

✓Πρόγραμμασπουδώνπροσαρμοσμένοστηνελληνικήκαιδιεθνήπραγματικότητα–δυνατότηταγιαπρακτική άσκηση

✓Μεταπτυχιακέςκαιοιδιδακτορικέςσπουδέςυψηλούκύρους

✓ΚατοχυρωμέναΕπαγγελματικάδικαιώματα (σειδιωτικόκαιδημόσιοτομέα)
✓Επαγγελματικέςπροοπτικές–άμεσηεπαγγελματικήαποκατάσταση
✓ΦοιτητικήΜέριμνα

Παροχές:
• φοιτητικό εστιατόριο
• Στεγαστικό επίδομα και επιδότηση ενοικίου
Φοιτητική ζωή χαμηλού κόστους
Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Σπουδές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (Finance – Accounting) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

– Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στην Πρέβεζα.

– Σπουδές με Επαγγελματικές προοπτικές και έμφαση σε επαγγελματικά δικαιώματα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

– Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται και σε εργαστήρια (ερευνητικά και εφαρμογών) και γίνεται επαγγελματική προετοιμασία:

α) για λογιστήρια και:

β) για χρηματοοικονομικά (τράπεζες – χρηματιστηριακά – επιχειρήσεις).
– Οι μεταπτυχιακές σπουδές (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) είναι υψηλού κύρους και μεγάλης ζήτησης.

– Οι διδακτορικές σπουδές έχουν κατεύθυνση την έρευνα.

– Οι καθηγητές έχουν πανελλήνια αποδοχή και διεθνείς συνεργασίες,
– εμπειρία ως στελέχη τραπεζών, χρηματιστηριακών, διεθνών εταιριών, κορυφαίων λογιστηρίων και ελεγκτικών εταιριών

– Παροχές:
– φοιτητικό εστιατόριο

– στεγαστικό επίδομα και επιδότηση ενοικίου
– φοιτητική ζωή στην αναπτυσσόμενη Πρέβεζα

Αναλυτικότερες πληροφορίες:
Επαγγελματικά δικαιώματα: Λογιστή-Φοροτέχνη, ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, στον Χρηματοοικονομικό τομέα ως στελέχη σε Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες, Χρηματιστηριακές εταιρείες, και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (μαθήματα της ειδικότητας Π.Ε 18.03 Λογιστικής).

Το Τμήμα διαθέτει έξι (6) σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένα με 30 θέσεις εργασίας κάθε εργαστήριο.
Επιπλέον, το Τμήμα διαθέτει σύγχρονη βιβλιοθήκη, η οποία είναι μέλος του δικτύου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Heal-link) και διαθέτει μεγάλη συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων τίτλων βιβλίων, καθώς και επιστημονικών περιοδικών. Ειδικότερα, η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 2.800 τίτλους βιβλίων, 10.700 αντίτυπα βιβλίων, 62 τίτλους περιοδικών, πληροφοριακά βιβλία (π.χ. λεξικά), οπτικοακουστικό υλικό, οικονομικές εφημερίδες, φυλλάδια Τραπεζών, μελέτες, και πτυχιακές εργασίες.

Το Τμήμα, διαθέτει δέκα έξι (16) μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ένα (1) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, τρία (3) ΕΔΙΠ και οχτώ (8) διοικητικούς υπαλλήλους. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

Τα έργα συνεργασίας του Τμήματος με ΑΕΙ/ κοινωνικούς/ πολιτιστικούς/ παραγωγικούς φορείς κατηγοριοποιούνται κυρίως σε δύο δράσεις: α) ερευνητικά προγράμματα, β) συνεργασία για την πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων κ.λπ. Ενδεικτικά, αναφέρονται φορείς με τους οποίους έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται το Τμήμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο.

Επίσης: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Χρηματιστήριο Αθηνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, Groupama – Φοίνιξ – Ασφαλιστική, Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων, Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, Περιφέρειες Ηπείρου, Δ. Μακεδονίας, και Ιονίων Νήσων, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).

Στα πλαίσια του προγράμματος διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας LLP – ERASMUS, το Τμήμα έχει υπογράψει διακρατικές συμφωνίες σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με την ειδικότητα της σχολής και του Τμήματος με τα παρακάτω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: University of Southern Denmark και ViaUniversityCollege – Δανία, University of Jaen – Ισπανία, University of Tampere – Φιλανδία, UniversitePaulValery-Montpellier III, Γαλλία – University of AppliedSciencesDusseldorf και University of Luneburg – Γερμανία, University of Rome και University of Salento – Ιταλία, University of Warsaw, University of Lodz, GdanskSchool of Banking, Πολωνία – University of Salford – Αγγλία.

Πληροφορίες σπουδών, έρευνας, επαγγελματικών δικαιωμάτων:

Πληροφορίες : https://accfin.uoi.gr/ και 26820.50550, 6932.997672

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας