Πρέβεζα: Πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940

Πρόσκληση- Πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Πρέβεζας.

Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατάθεση στεφάνων της 28ης Οκτωβρίου, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώσουν γραπτώς (με ηλεκτρονικό μήνυμα)τη Γραμματεία του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη στην ηλεκτρονική δ/νση: s.e.ioannou@php.gov.gr, (αναφέροντας τον εκπρόσωπό τους, ιδιότητα, βαθμό-για ένστολους), έως την Πέμπτη 27/10/2022 στις 12:00μ.

Η σειρά προβαδίσματος, καθορίζεται με την υπ΄αριθμ. 76632/20.10.2021 (ΦΕΚ 4961/τ.Β΄/26.10.2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6947/4.02.2022 (ΦΕΚ 543/τ.Β΄/09.02.2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται εγγράφως εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός καταλαμβάνει θέση στο τέλος του τμήματος στο οποίο κατατάσσεται ο προσκαλούμενος.

 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας