Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 5η Τακτική Συνεδρίαση, στις  18 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30.

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) –ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ZOOM, σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί. Με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1.Επικύρωση πρακτικού Νο 4/08-06-2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 2.Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

3.Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε επιτροπές / σε συμβούλια Φορέων / σε Οργανισμούς κ.τ.λ. Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

4.Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 10-18 Σεπτεμβρίου 2022. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

5.Έγκριση προετοιμασίας και υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Πράξης με MIS 5068918 με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ », ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας