Σε ΟΤΕ, Vodafone, Wind τα 2.500 δωρεάν WiFi hotspots της χώρας

Σε παιχνίδι για τρεις αναδεικνύεται το δημόσιο WiFi σε 2.500 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Οι τρεις μεγάλοι των τηλεπικοινωνιών, ΟΤΕ, Vodafone σε συνεργασία με την Cosmos Business Systems και Wind, όπως αναμενόταν, μοιράζονται το έργο, προϋπολογισμού 14,85 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Οι τρεις εταιρείες θα υπογράψουν Συμφωνία – Πλαίσιο για την ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε χώρους συνάθροισης κοινού, πλατείες, μουσεία, αίθουσες αναμονής, σταθμούς μέσων μετακίνησης, δημόσιους χώρους εκδηλώσεων ανά την επικράτεια.

Το έργο

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ενεργοποίηση 2.500 WiFi hotspots, είτε σε υπαίθριους, είτε και σε κλειστούς χώρους, με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και η υποστήριξη λειτουργίας τους για 3 χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτό, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα σημεία εγκατάστασης των οποίων υποδεικνύονται από τους όμορους δήμους. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της προαίρεσης, ανέρχεται σε 18,425 εκατ. ευρώ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από́ το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι και η αναθέτουσα αρχή́. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και τη διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Όπως προέβλεπε ο διαγωνισμός, η σύναψη της Συμφωνίας – Πλαίσιο για τα υποέργα 1-5 της πράξης «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσιών σημείων ασύρματης Ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» θα γίνει, εφόσον υφίστανται επαρκείς προσφορές που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, με τρεις οικονομικούς φορείς. Εν συνεχεία, θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις. Σημειώνεται ότι η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε lots.

Οι μνηστήρες

Από την προεπιλογή προέκυψαν οι τρεις μνηστήρες, ενώ αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας οι IBM και Intracom, που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και κατακυρώθηκαν με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, έχουν ως εξής:

1)     WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 421,69 , Συνολική τιμή προσφοράς ανά access point 1.746 ευρώ και Συνολική βαθμολογία προσφοράς 0,997931149

2) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ, με βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 422,94, Συνολική τιμή προσφοράς ανά access point 1.759 ευρώ και Συνολική βαθμολογία προσφοράς 0,997782831

3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 419,19, Συνολική τιμή προσφοράς ανά access point 1.821 ευρώ και Συνολική βαθμολογία προσφοράς 0,981437597

πηγή: ot.gr

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας