Στη Βουλή από το ΚΚΕ τα Φ/Β σε Θεσπρωτικό και Κρανιά

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών

Θέμα: Φωτοβολταϊκά Πάρκα στη Δ.Ε. Κρανέας και Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού στην Π.Ε. Πρέβεζας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας καλείται να συνεδριάσει εξ αναβολής για την έγκριση:

α) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομασία «Κάτω Βλάχα» ισχύος 40,00 MW, στη θέση «Κάτω Βλάχα» και των συνοδών του έργων, στις Τ.Κ. Κρανέας και Θεσπρωτικού των Δ.Ε. Κρανέας και Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, της Περιφέρειας Ηπείρου», με Φορέα υλοποίησης την εταιρία «GREEN REPOWER Μ.Ι.Κ.Ε.». (ΠΕΤ: 2112688128).

β) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομασία «Βόϊδι» ισχύος 70,00 MW, στη θέση «Βόϊδι» και των συνοδών του έργων, στις Τ.Κ. Κρανέας και Θεσπρωτικού των Δ.Ε. Κρανέας και Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, της Περιφέρειας Ηπείρου», με Φορέα υλοποίησης την εταιρία «GREEN REPOWER Μ.Ι.Κ.Ε.». (ΠΕΤ: 2112688029).

Η εισήγηση και για τα δύο έργα του αρμοδίου τμήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου είναι θετική παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Ζηρού, η Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Φορέας Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας και ο ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής έχουν γνωμοδοτήσει – όλοι- αρνητικά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Σύμφωνα με τα όσα πολύ σοβαρά καταγγέλλει ο ΤΟΕΒ, το μεν ένα σχεδιαζόμενο Φ/Π στην θέση «Βόϊδι» σχεδιάζεται να κατασκευαστεί πάνω στο υπάρχον εγγειοβελτιωτικό έργο που ήδη λειτουργεί στην περιοχή αρδεύοντας 1.500 στρέμματα γόνιμης γης υψηλής παραγωγικότητας και οι εκτάσεις αυτές τώρα είναι σπαρμένες, ενώ στο άλλο σχεδιαζόμενο Φ/Π στην θέση «Κάτω Βλάχα» σχεδιάζονται να κατασκευαστούν-ανορυχθούν γεωτρήσεις, για την ενίσχυση του αρδευτικού νερού του ήδη λειτουργούντος εγγειοβελτιωτικού έργου, στις περιπτώσεις λειψυδρίας, όπου ο ΤΟΕΒ αντιμετωπίζει κρίσιμες και οριακές καταστάσεις κάλυψης της άρδευσής του.

Σύμφωνα με τις αιτιολογημένες αντιδράσεις του ΤΟΕΒ, η δημιουργία των Φ/Π θα έχει σαν αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς άρδευση τουλάχιστον 1.500 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στην περίπτωση λειψυδρίας, ενώ συγχρόνως τα εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν ήδη κατασκευαστεί στις εκτάσεις δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν.

Επιπλέον όμως η κατασκευή των δύο αυτών έργων θα αναγκάσει σε εκτοπισμό δεκάδες κτηνοτρόφους, ελαιοκόμους και μελισσοτρόφους με πάνω από 8.266 ζώα, πάνω από 202 στρέμματα ελαιώνες και περισσότερες από 510 μελισσοκυψέλες, όπως αναφέρονται στις επίσημες δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Οι θιγόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι δεν μπορούν να μετακινηθούν  σε κοντινές κοινότητες γιατί η περιοχή είναι αγροτοκτηνοτροφική και σύμφωνα και με το με αριθμ.πρωτ. 26698/20-9-2021 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τον ΤΟΕΒ δε δύναται να κατανεμηθούν άλλες παρόμοιες επιλέξιμες εκτάσεις.

Επίσης, από τα συνολικά 1.764.079,96 τ.μ. που θα καταλάβουν τα Φ/Π, στο Δήμο Ζηρού ανήκουν τα 726.981,11 τ.μ. ήτοι το 41,21%, ο οποίος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου δεν συναινεί στην δημιουργία του έργου ούτε και έχει παραχωρήσει την έκταση στην εταιρεία.

Επιπλέον τα Φ/Π πρόκειται να εγκατασταθούν ακριβώς πάνω στον αρχαίο αγωγό του κηρυγμένου, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 15794 από 19.12.1961 Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, «Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.» (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φ. 35/2.2.1962), αρχαιολογικού χώρου του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου της Νικόπολης

Η «πράσινη ανάπτυξη» των αστικών κυβερνήσεων και της Ε.Ε. αποδεικνύεται και σε αυτή την περίπτωση «μαύρη κατάρα» για το λαό. Η απελευθέρωση της παραγωγής της ενέργειας και η εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος έχουν σαν αποτέλεσμα την ιεράρχηση της δημιουργίας έργων ΑΠΕ σε βάρος του πρωτογενούς τομέα τη στιγμή μάλιστα που οι αγρότες εγκαταλείπουν την παραγωγή εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί  τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής, την προστασία των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής από την οικονομική καταστροφή και την προστασία των δημοτικών εκτάσεων.

 

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Καραθανασόπουλος Νίκος 

Κατσώτης Χρήστος

Μανωλάκου Διαμάντω

                                                                                        

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας