Στις 9/1/2022 οι Δημαιρεσίες στον Δήμο Ζηρού

Eιδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου  Ζηρού,   θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Κυριακή  09  Ιανουαρίου  2022 και  ώρα 11:00΄π. μ.,  δια  ζώσης  ( με  την  επίδειξη  πιστοποιητικού  εμβολιασμού  ή   νόσησης,  ή  αρνητικού  διαγνωστικού  ελέγχου  νόσησης  για  COVID-19 – PCR  ή  rapid  test,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  αριθ.  933/96605/29-12-2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών )  για  συζήτηση  και  λήψη  απoφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

  1. Εκλογή Προέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος   2022 – Δεκέμβριος
  2. Εκλογή Αντιπροέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος  2022 – Δεκέμβριος
  3. Εκλογή Γραμματέα  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος  2022 – Δεκέμβριος
  4. Εκλογή μελών  ( τακτικών  και  αναπληρωματικών )  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος  2022 – Δεκέμβριος
  5. Εκλογή μελών  ( τακτικών  και  αναπληρωματικών )  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος  2022 – Δεκέμβριος                                                                                    

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας