Σύμφωνη γνώμη E.Y.Δ.  για την   προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων στους Δήμους Ζηρού και Νικ. Σκουφά

Τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης τριών υποέργων προμήθειας εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στους Δήμους Ζηρού και Νικολάου Σκουφά, εκφράζει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, με έγγραφό της προς το Δήμο Ζηρού διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης των έργων «Προμήθεια εξοπλισμού κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού» και «Προμήθεια εξοπλισμού απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού» συνολικού προϋπολογισμού 282.930 ευρώ. Τα δύο έργα εντάσσονται στην πράξη «Διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού».

Επίσης, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 173.600 ευρώ, της πράξης «Διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας