Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 2η Τακτική Συνεδρίαση, στις  23 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) –ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ZOOM, σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί.

  1. Επικύρωση πρακτικού Νο 01/31-01-2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
  • Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

       Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

  • Ένταξη  της  Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων, ηλικίας 24-69, μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074756 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» (ΑΔΑ ΨΓΘ97Λ9-ΜΨΥ)

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  • Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και η Ειδικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή.

  • Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στο Σύνδεσμο Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Πρέβεζας για την κάλυψη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που είναι δανειζόμενοι στο Επιμελητήριο Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  • Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS)  5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης  και οι  εξωτερικοί συνεργάτες του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κα Νίκη Ιωάννου και κ. Αγησίλαος Μπέλλης.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας