Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού

Η  7η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού, θα  διεξαχθεί  δια  ζώσης,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  25  Μαΐου  2022με  ώρα  έναρξης  την  19:00΄,   για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Ενημέρωση – συζήτηση περί  των  δικαστικών  αποφάσεων.
 2. Αποδοχή ποσού  420,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2022.
 3. Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων  1ου  τριμήνου  έτους  2022  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους 
 4. Έγκριση διενέργειας  τακτικού  διαχειριστικού  ελέγχου  οικονομικού  έτους  2021  στην   Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Ζηρού  (Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ.)  και  ανάθεση  σε  Ορκωτό  Λογιστή – Ελεγκτή  για  την  διενέργεια  του  διαχειριστικού  ελέγχου.
 5. Ανάθεση σε  Ορκωτό  Ελεγκτή – Λογιστή  για  την  διενέργεια  εκκαθάρισης  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Φιλιππιάδας  (Δ. Ε. Υ. Α. Φ.).
 6. Έγκριση θέσεων  Μαθητείας  (σπουδαστών  του  1ου  ΕΠΑ. Λ. Φιλιππιάδας),  στο  Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη  Μαθητείας  απόφοιτων  Επαγγελματικών  Λυκείων,  σχολικού  έτους  2022 – 2023,  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο  Δήμο  Ζηρού.
 7. Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  την  τρέχουσα  σύμβαση.
 8. Καθορισμός όρων,  για  την  απ΄ ευθείας  εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης  στη  θέση : «Ίσιωμα Αλογολύθαρου»  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού,  για  τοποθέτηση  κεραία  κινητής  τηλεφωνίας,  μετά  την  διενέργεια  δύο  άγονων  δημοπρασιών.
 9. Καθορισμός όρων,  για  την  απ΄ ευθείας  εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης  στη  θέση : «Ύψωμα  Κρυάκουρα»  Κοινότητας  Γοργομύλου  Δήμου  Ζηρού,  για  τοποθέτηση  κεραία  κινητής  τηλεφωνίας,  μετά  την  διενέργεια  δύο  άγονων  δημοπρασιών.
 10. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
 11. Λήψη απόφασης  για  έκδοση  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής  από  καταληφθείσα  δημοτική  έκταση  (αυθαίρετη  συρματοπερίφραξη  σε  αγροτική  οδό),  στη  θέση  «Χαρατσάρι»  της  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
 12. Λήψη απόφασης  για  έκδοση  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής  από  καταληφθείσα  δημοτική  έκταση  στη  θέση  «Λακκώματα»  της  Κοινότητας  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού.
 13. Ειδική αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
 14. Καθορισμός εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους 
 15. Τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας