Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια Διάταξη Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Τη Δευτέρα  27 Ιουνίου  2022,   και ώρα  11.00 π.μ.  συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου  η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 1): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 35.000 πτηνών, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Λειβάδι- Βάλτος-Μουσιάς» της Τ.Κ. Χαλκιάδων, Δ.Ε. Φιλοθέης του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η κα Παρασκευή Βλάχου
  2. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ): «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών πάχυνσης με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», της Τ.Κ. Ρωμιάς, Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Κώτσης Λ. – Λιαπάτης Χ. Ο.Ε.»..
  3. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η): «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με οδοποιία και κωδική ονομασία «1290998 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ RD», επί εδάφους στο ύψωμα «Άγιος Χαράλαμπος», πλησίον οικισμού Μεσοβούνι, Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, της Π.Ε. Ιωαννίνων , Περιφέρειας Ηπείρου.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.».
  4. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α 16): «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, εγκατεστημένη στη θέση «ΜΕΤΟΧΙ» της Τ.Κ. Ρωμιάς, Δ.Ε Φιλιππιάδας, του Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΣΚΑΡΦΙ Ε.Π.Ε.».
  5. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,70 MW, επί του υδατορέματος Αμάραντος που διέρχεται από τον οικισμό Αγίας Βαρβάρας, Δ.Ε. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε.».
  6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μεγίστης ισχύος παραγωγής 15,0 ΜW στη θέση « ΠΕΣΤΑ» Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης της Π.Ε. Ιωαννίνων , Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «GEREMENERGYM.I.K.E.».
  7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η): «Ενεργειακή αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης Παντάνασσας, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δ. Αρταίων, Π.Ε.  Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Αρταίων.
  8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ηπείρου.
  9. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε διεθνείς και εγχώριες Τουριστικές Εμπορικές εκθέσεις και σε δράσεις ειδικού σκοπού κατά το 2ο εξάμηνο του 2022.( εισήγηση Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού) .

                                   

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας