Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

 Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022,   και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης   με τα εξής: θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1): «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 20.000 σε 36.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής στη θέση «Κάμπος», Τ.Κ. Βαπτιστού, Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, της Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.» 

 2. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 7η ,α/α 1) του έργου :«Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης με υδρογεώτρηση (160 ισοδύναμα), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 203 Αναδασμού Βασιλικού- Γεροπλάτανου- Αγίου Μηνά του Δ. Πωγωνίου/ Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου). 

3. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η ): «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην θέση «ΣΦΗΚΟΥ», Τ.Κ. Περάτης, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η & 4η , α/α 128): «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΑΡΕ ΜΑΔΕΣ», της Τ.Κ. Λιβαδαρίου, Δ.Ε. Πάργας, Δ. Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

 5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η ,α/α 8) του έργου :«ΜΥΗΕ στο ρέμα Ντουμνιάσκα, ισχύος 0,49MW, στο Τ.Κ. Ανηλίου του Δ. Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». 

 6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η ) του έργου :«Οριοθέτηση -Διευθέτηση ρέματος οικισμού Κουκλιών, Τ.Κ. Άνω Καλαμά, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». 

 7. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η ): «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 21,6 MW , στη θέση «ΠΡΙΟΝΙΑ», Δ.Ε. Φιλιατών , Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.» 

8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η ): «Ομαδοποιημένοι ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 9 MW, στις θέσεις «ΣΤΑΡΟΔΑ» ( 3 MW), «ΚΑΜΗΛΑ»(3MW) και «ΚΑΣΤΡΙ»(3MW), Δ.Ε. Φιλιατών, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου(υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η , α/α 1) για την τροποποίηση της υπ. αρ. 141564/25.07.2005( όπως ισχύει) ΑΕΠΟ του έργου: «Ιόνια Οδός: τμήματα: α) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) έως Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και β) Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) έως Ιωάννινα (Ελεούσα)», ως προς τα πρόσθετα/ συμπληρωματικά υδραυλικά/ αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο υποτμήμα Χ.Θ. 107+ 120 – Χ.Θ. 141 + 500. (Δήμος Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). 10. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ( ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027 . 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας