Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Την Πέμπτη 26 Μαΐου  2022 και ώρα  11.00 π.μ. συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξηςμε θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Επέκταση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 42.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 30.000 σε 42.000 πτηνά πάχυνσης ) με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «ΘΥΜΙΕΪΚΑ» της Τ.Κ. Παχυκαλάμου, Δ.Ε. Αράχθου του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (υπαγωγή στο αρθ. 9 του ν. 4014/2011)».
  1. Γνωμοδότηση ,επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.000 (αύξηση δυναμικότητας και αλλαγή του είδους από πατρογονικές όρνιθες σε πάχυνσης), εγκατεστημένη και  λειτουργούσα στη θέση « ΠΑΛΙΟΜΙΛΙΑ» της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Δ.Ε. Αράχθου του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (υπαγωγή στο αρθ. 9 του ν. 4014/2011)».
  1. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 51.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 26.000 πτηνά πάχυνσης  σε 51.000) με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΙΤΙΑ- ΡΕΤΣΕΙΚΑ» της Τ.Κ. Ακροποταμιάς, Δ.Ε. Αράχθου του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (υπαγωγή στο αρθ. 9 του ν. 4014/2011)».
  1. Γνωμοδότηση,επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 440 kW, στο ρέμα Μεσοπόταμος, Δ.Ε. Κόνιτσας, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
  1. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 1): «Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 4» και «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 3», εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW και 16,8 MW και τα συνοδά τους έργα(οδοποιίας -διασύνδεσης), στις θέσεις Α) «ΑΓΡΑΧΛΑΔΙΑ» των Δ.Ε. Άνω Καλαμά &Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου  και Β) «ΚΑΡΑΒΑΜΙΑ-ΕΛΑΤΟΣ» των Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Ευρυμενών, Λάβδανης& Μολοσσών, των Δήμων Πωγωνίου&Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
  1. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η& 11η): «Α.Σ.Π.Η.Ε., εγκατεστημένης ισχύος 44 MW και τα συνοδά του έργα, στη θέση «ΚΗΠΟΣ» των Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Ανωγείου, Κατσανοχωρίων, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού , Βορείων Τζουμέρκων και Αρταίων των Π.Ε. Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.».
  1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η& 4η, α/α 6): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- θερμότητας, εγκατεστημένης ισχύος 0,999 MWel, σε αγροτεμάχιο στο Έλος Λαψίστας της Τ.Κ. Ασφάκας, της Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας ΠΕ Ιωαννίνων Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.»
  1. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 4η και 10η): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, ισχύος 499 Kw, διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ στην τοποθεσία «Καλαμάκι», της Τ.Κ. Ανέζας , Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».
  1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η& 9η): «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, ισχύος 400,00 kW στη θέΣη « ΠΟΛΤΣΕΣ- ΜΑΝΤΡΑ ΚΛΑΡΙ»- Αγροτεμάχιο 1316 διανομής 1935, της Τ.Κ. Λύγγου, της Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.»

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας