Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 24-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών», προϋπολογισμού 122.500,00€ με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα – διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου – Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού 139.500,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-10-2022.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, μέχρι την 30-10-2022.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση υλικών από το κλειστό της ξιφασκίας (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση γέφυρας μπέλεϋ στην επαρχιακή οδό προς Καρυές».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επί της επαρχιακής οδού μετά τις έντονες καταιγίδες στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην θέση ‘Κουρί’ της επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα – Ριζό Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέχρι την 26-08-2022.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση κατασκευή έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων στην 19η επαρχιακή οδό (θέση) Δ.Δ. Μπεστιά Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 05-06-2022.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 04-10-2022.
 19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού 52.000,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 20. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά», προϋπολογισμού 125.000,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 65.750,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή πεζοδρομίου επί του επαρχιακούοδικού δικτύου στο Κουτσελιό».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών της 14ηςεπαρχιακής οδού».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου σύνδεσης επαρχιακής οδού με παραγωγικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 28674/254/25-02-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την άσκηση παρέμβασης, υπέρ του κύρους και της ισχύος της υπ’ αριθμ. 4/2022 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Ιωαννίνων».
 26. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 28678/255/25-02-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 02-12-2021 (αριθμ. κατ. 372/2021) αίτηση αναστολής του ΝΠΔΔ «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και την προμήθεια ανταλλακτικών, για το 2022 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηνφιλοξενία Ιταλών δημοσιογράφων κατά την επίσκεψή τους στην Ήπειρο.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FOOD EXPO2022» που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 12-14/03/2022.
 30. Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Παναγιώτας Ναυρόζογλου, στην Αθήνα, το διάστημα 11-15/03/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση «FOODEXPO 2022» η οποία διοργανώνεται το διάστημα 12-14/03/2022 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση FruitLogistica 2022, που διοργανώνεταιστο Βερολίνο το διάστημα 5-7/4/2022.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων στις Βρυξέλλες, για την έκθεση BRUSSELSTRAVELFESTIVAL, που διοργανώνεται το διάστημα 24-27/3/2022, προκειμένου να διοργανώσουν εκδηλώσεις γαστρονομίας.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας – ΔΕΗ – για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας.
 34. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης χωρών αποθήκευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων από Καλαρρύτες προς όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
 39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022.
 40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την «Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της Π.Ε. Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 31-05-2022.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των έργων της Π.Ε. Άρτας«Συλλογή τεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση μελετών κατασκευής κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας στις θέσεις: Άγιος Σπυρίδωνας, Κωστακιοί και Γαβριά (παροχή υπηρεσιών)» και «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Περάνθης –Λουτρουτόπου, καθώς και για τη βελτίωση λειτουργίας των αρδευτικών αντλιοστασίων συνδέσμου ΤΚ Γραμμενίτσας – Βλαχέρνας».
 42. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 45. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2022-2023 2023-2024 και 2024-2025 (από 12-09-2022 έως 31-08-2025) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2025), προϋπολογισμού 7.615.961,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 46. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/15-02-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 47. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 3 έως 4-3-2022, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις, στη Γενική Δ/νση Οδικών Υποδομών και στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός Κομποτέικου ποταμού από φερτά υλικά μετά τις έντονες καταιγίδες προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή θυροφραγμάτων σχαρών αντλιοστασίων αποστράγγισης και χιτωνίων αντλιών του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου».
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηνανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης του λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας ACE ERP eCM – Κατασκευή, ACE ERP eCM – Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM – ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις (πρόγραμμα σύνταξης μελετών), μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης, για το έτος 2022.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για θέματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 52. Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα δράσεων και παραδοτέων, της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας InterregV-BBalkan-Mediterranean 2014-2020.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (παροχή υπηρεσιών) στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 54. Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνας, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, το διάστημα 25-28/04/2022, προκειμένου να παραβρεθεί στην Διεθνή Έκθεση SeafoodExpoGlobal,για την προβολή & προώθηση των προϊόντων των Ιχθυοκαλλιεργειών της Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων εγγραφής των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Κωνσταντινίδη Ευάγγελου και κ. Περδικάρη Κωνσταντίνου, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση SeafoodExpoGlobal, που θα πραγματοποιηθεί στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.
 56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας-Μαυροματίου και Φιλιάτες Βροσύνα».
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή Η/Κινητήρων 430 ΗΡ, 270ΗΡ και 220ΗΡ αντλιοστασίων άρδευσης ΤΟΕΒ πεδιάδας Παραμυθιάς».
 59. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
 60. Έγκριση παραλαβής και παραδοτέων της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ».
 61. Έγκριση χορήγησης επιδόματος μεταφοράς μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πρέβεζας.
 62. Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 115221/4330/28.08.2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007235585) σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2020-2021».
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονες καταιγίδες περιοχής Πολυστάφυλλου (παροχή υπηρεσιών)».
 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών για την προστασία κοίτης ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα».
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δήμου Ζηρού (παροχή υπηρεσιών)».
 66. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσηςκαι κατανομή αυτής, για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000.
 68. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και των κτιρίων των Δ/νσεων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.

 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας