Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού

H 3η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  21  Φεβρουαρίου  2022,  με  ώρα  έναρξης  την  19 : 00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη, για  συζήτηση  και  λήψη  απoφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :        

  1. Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2022,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  21/2022  απόφαση  εισήγησης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Ζηρού.
  2. Συζήτηση  και  διατύπωση  θέσης  σχετικά  με  τις  μαθητικές  καταλήψεις  σε  σχολικές  μονάδες  του  Δήμου. 
  3. Ανάκληση  της  αριθ.  07/2022  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  που  αφορούσε  την  εκπόνηση  μελέτης  για  την  αποκατάσταση  ανενεργού  λατομείου  στη  θέση  «Άγιος  Χαράλαμπος»  της  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού. 
  4. Εξέταση  αιτήματος  των  Παπαβασιλείου  Απόστολου,  Δημητρίου  και  Κωνσταντίνου  για  ανταλλαγή  δημοτικής  έκτασης  με  ιδιοκτησία  τους  που  βρίσκεται  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού,  με  σκοπό  την  τακτοποίηση  ορίων  της  ιδιοκτησίας  τους.
  5. Έγκρισης  της  αριθ.  03/2022  μελέτης  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Δήμου  Ζηρού  με  τίτλο : «Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  επί  της  οδού  Αναπαύσεως  και  διαμόρφωση  κοινόχρηστου  δημοτικού  χώρου  στάθμευσης  οχημάτων»  στο  Θεσπρωτικό. 
  6. Αποδοχή  ποσού  323.500,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  και  λοιπών  γενικών  δαπανών  ή  και  την  υλοποίηση  έργων  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων  και  εγγραφή  της  χρηματοδότησης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  έτους  2022.  
  7. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο : «Σχέδια  Φόρτισης  Ηλεκτρικών  Οχημάτων  (Σ. Φ. Η. Ο.)»,  συνολικού  προϋπολογισμού  39.680,00 €. 

                               

 

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας