Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Επιμελητήριο Πρέβεζας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 12η Τακτική Συνεδρίαση, στις 29 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικού Νο 11/15-11-2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
  • Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

       Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

  • Έγκριση προϋπολογισμού και προγραμματισμού δράσεων οικονομικού έτους 2022 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητές: Ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Αναστάσιος Τσάλης και η Ειδικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή.

                                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος                                                                                 Ιωάννης Μπούρης

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας