Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού

Η  14η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  19  Δεκεμβρίου  2022,  με  ώρα  έναρξης  19:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη,    για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

  1. Έγκριση σχεδίου  6ης  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2022.
  2. Αποδοχή ποσού  850,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2022.
  3. Αποχαρακτηρισμός τμήματος  10ης  Επαρχιακής  οδού  που  διέρχεται  εντός  του  οικισμού Θεσπρωτικού  και  χαρακτηρισμός  νέου  τμήματος  ως  Επαρχιακή  οδός.
  4. Έγκριση χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος  «Υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  καφετέρια  με  διάθεση  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο  (INTERNET  CAFE)».
  5. Εξέταση αιτήματος  της  εταιρείας  Life  Eco  Solutions  K.E.  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  (κυκλοφοριακή  σύνδεση)  ακινήτου  της  που  βρίσκεται  στην  Γέφυρα  Καλογήρου.
  6. Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής  ανταλλακτικών – εργασιών  επισκευής  οχημάτων.
  7. Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών.
  8. Συγκρότηση επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  προμηθειών.
  9. Συγκρότηση Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού.
  10. Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι 5.869,41 €  χωρίς  το  Φ.Π.Α.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας