Συνεδριάζει το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Σας καλούμε να προσέλθετε στη «δια ζώσης» συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) την ΤΡΙΤΗ, 10 ΜΑΙΟΥ 2022, και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με τη λειτουργία των ΥΔΟΜ στους Δήμους της Ηπείρου. 
 2. Σχετικά με την αναστολή χρηματοδότησης έργων των Δήμων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Ηπείρου.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκπόνηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας ζώνης.
 4. Παρατηρήσεις – προτάσεις της Π.Ε.Δ. Ηπείρου επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ, AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων των αιρετών και των στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου» σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου στον αγώνα των αμβυκούχων – αμπελοκαλλιεργητών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 7. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων.
 8. Ορισμός εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτροπές
 9. Σχετικά με την εκδήλωση παρουσίασης του Λευκώματος με τίτλο “Ταξιδεύοντας στην Ήπειρο του 19ου αιώνα. Άνθρωποι και Τοπία” που εξέδωσε η Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα “Ακτία Νικόπολις”.
 10. Σχετικά με το κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 11.  Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
 12. Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης στην υλοποίηση του έργου SUSTOURISMO σχετικά με (α) Την αποδοχή της εξάμηνης παράτασης (μέχρι 31/01/2023) καθώς και την εσωτερική τροποποίηση του προϋπολογισμού, (β) Την αποδοχή και έγκριση υλοποίησης νέων δράσεων (γ) Την έγκριση των διαγωνιστικών διαδικασιών με βάση το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 14. Έγκριση Πρακτικού ΕΠΠΕ περί επικαιροποίησης εσωτερικών χρονοδιαγραμμάτων σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε-Αναπτυξιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, που αφορούν στα Πακέτα Εργασίας WPT2-WPT3, και ειδικότερα της δράσης Τ3.2 «Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέλη».
 15. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων οικονομικού έτους 2022
 16. Έγκριση Επιλογής Συμβούλων- Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συντονισμός, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΟΠΣ 5068870), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ».
 17. Έγκριση Επιλογής Συμβούλου Δημοσιότητας (Εξωτερικού Συνεργάτη) στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συντονισμός, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΟΠΣ 5068870), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ».
 18. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 19. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας