Τακτική συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 3η Τακτική Συνεδρίαση, στις  11 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) –ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ZOOM, σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί.

  1. Επικύρωση πρακτικού Νο 2/23-03-2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
  1. Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

       Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

  1. Έγκριση Απολογισμού Δράσεων 2021 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  1. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας, Ιδιωτικού Δικαίου, ορισμένου χρόνου του Ειδικού Συνεργάτη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας βάσει του Ν. 4926/20-04-2022, άρθρο 122 (ΦΕΚ 82/Α/20.04.2022).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με το αίτημα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας παραχώρησης χρήσης του ακινήτου με ΑΒΚ 3 Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  1. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας» για την διάθεση άυλων Ψηφιακών Υπογραφών στις επιχειρήσεις μέλη μας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

                                                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος                     

                                                                                Ιωάννης Μπούρης

                                                  

                                                                                  

                                                              

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας