Την πρόσληψη ενός κοινωνιολόγου για το Κέντρο Συμβουλευτικής ανακοινώνει ο Δήμος Πρέβεζας

 

O   Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Κοινωνιολόγων με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την  στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου .

Η διάρκεια σύμβασής του  είναι ένα (1) έτος  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του  προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν   μαζί με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην  διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα, υπόψη κ. Καλλιόπης Κυργιάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2682360650-658). Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  λήγει στις 28/3/2022

Διαβάστε επίσης

Αφήστε το Σχόλιό σας